Euthanasie wilsverklaring

Elke handelingsbekwame meerderjarige of handelingsbekwame ontvoogde minderjarige die beschikt over een rijksregisternummer kan een wilsverklaring tot euthanasie laten registreren bij de dienst Burgerzaken in het Huis van de Bruggeling.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

De medewerker ontvangt je graag in een aparte spreekruimte om je verder te helpen.

Wens je nog meer gedetailleerde informatie, dan kun je terecht op de zitdag van LEIF (LevensEinde Informatie Forum). Deze zitdag vindt plaats op elke 2de donderdag van de maand van 09 tot 12 u in het Huis van de Bruggeling. Meer informatie vind je terug op www.leif.be

Voorwaarden

Om een wilsverklaring euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

 • handelingsbekwaam zijn
 • meerderjarig zijn
 • een rijksregisternummer hebben
 • persoonlijk langs komen.

Procedure

 1. Je beschikt over een ingevulde wilsverklaring voor euthanasie en je wil deze laten registreren. 
 2. Je komt persoonlijk, zodat kan vastgesteld worden dat je handelingsbekwaam bent en uit vrije wil komt.
 3. Je kan op elk ogenblik de verklaring herzien of intrekken.

Wijziging: wilsverklaringen vanaf 2 april 2020 hebben voortaan een onbeperkte geldigheidsduur.

Let op: wilsverklaringen van vóór 2 april 2020 behouden hun geldigheidsduur van 5 jaar. Die moet je dus, indien gewenst, na 5 jaar nog eens herbevestigen. 

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • originele wilsverklaring inzake euthanasie (als je deze al hebt)

 

 

Bedrag

Gratis

Regelgeving

 • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie.
 • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken.
 • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

Contactinformatie