Evaluatie fietsparkeerverwijssysteem

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Hoe vaak maak je gebruik van de fietsenstallingen Zand en Concertgebouw? *
Hoe vaak maak je gebruik van andere fietsenstallingen in Brugge? *
Ken je de dynamische verwijsborden bovengronds die het aantal vrije plaatsen in deze fietsenstalling weergeven? Zie de foto's hieronder. *

 


Maak je gebruik van deze dynamische verwijsborden bij de keuze voor deze fietsenstalling? *
Waarom maak je er geen gebruik van? *
Vind je dit nieuwe parkeersysteem met dynamische verwijsborden een meerwaarde ten opzichte van vroeger? *
Er zijn op dit moment twee fietsenstallingen in Brugge die gebruik maken van dit systeem. Vind je dat het ook gebruikt mag worden voor andere fietsenstallingen in de stad? *
Duid aan voor welke fietsenstalling(en) dit ook mag gebruikt worden. *
Stimuleren deze dynamische borden jou om vaker te gaan fietsen? *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.