Evaluatie parkeerplan: zes soorten maatregelen

10
okt
2017

Op 16 februari 2017 trad in Brugge het nieuwe parkeerplan in werking. Het nieuwe parkeerplan maakt deel uit van het mobiliteitsplan. Hiermee wil de stad de parkeerdruk verminderen. Bedoeling is een verkeersleefbare en verkeersveilige stad waar iedereen zich veilig en vlot kan voortbewegen. 

In de periode van 16 februari tot 30 juni 2017 werd het parkeerplan tegen het licht gehouden. Hieruit vloeien zes soorten maatregelen, die ingaan vanaf 1 januari 2018

1) Inrichting van exclusieve zones voor kortparkeren in bepaalde winkelstraten

Uit de evaluatie van het parkeerplan blijkt dat het systeem van kortparkeren (10 cent voor 15 minuten parkeren) om snel inkopen te doen in een buurtwinkel veel gebruikt wordt.

In de evaluatieperiode (4,5 maanden) werden 47.511 tickets voor kortparkeren verkocht. De populairste plaatsen voor kortparkeren zijn de poort- en winkelstraten.

Daarom worden vanaf 1 januari 2018 in de Smedenstraat, Langestraat, Ezelstraat en de Katelijnestraat meerdere parkeerplaatsen uitsluitend voorbehouden voor het kortparkeren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de handelaars. Tussen 20 uur ’s avonds en 9 uur ’s ochtends kunnen deze parkeerplaatsen terug gebruikt worden door de bewoners .

2) Sensibilisering Blauwe Zone

In de volledige binnenstad is betalend parkeren van kracht. Dit wordt aangeduid door middel van de wettelijk vereiste verkeersborden. Daarnaast staan er ook op de Brugse Ring (R30) sensibiliseringsborden die wijzen op de geldende parkeerbeperkingen. De blauwe zone in de deelgemeenten wordt op dezelfde wettelijk vereiste manier aangekondigd. Naast de wettelijke signalisatie en de sensibiliseringsborden zijn er, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten, herhalingsborden aangebracht. 

Voor de zomer kregen alle handelszaken/praktijken die in de blauwe zone liggen, vensteraffiches om hun klanten/patiënten in te lichten over de parkeerbeperkingen.

Om de blauwe zone in de deelgemeenten nog duidelijker zichtbaar te maken, worden op de verlichtingspalen in de deelgemeenten stickers aangebracht die wijzen op de aanwezigheid van de blauwe zone. Daarnaast is er ook de parkeerfolder , en kan men voor alle info terecht op de website en de geüpdatete digitale parkeerwijzer.   

3) Kleine (shuttle)busjes

Om de bestaande ‘park-and-ride’ parkings beter te ontsluiten, bereiden de stadsdiensten een overheidsopdracht voor om binnen het wettelijk kader zelf shuttlebusjes in te zetten. Hiervoor mikken we op kleinere busjes dan de huidige centrumbussen van De Lijn, zodat die ook kunnen worden ingezet in de binnenstad. 

4) Inname openbaar domein bij werkzaamheden

De tarifering voor het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de uitvoering van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden wordt aangepast.  Doelstelling is tweeledig: enerzijds willen we mensen die investeringen doen aan hun huis in de binnenstad verder stimuleren en anderzijds willen we de inname van het openbaar domein door aannemers en de hiermee gepaard gaande hinder tot een minimum beperken.

De belangrijkste wijzigingen aan het tariefreglement zijn:

  • Het loskoppelen van het gebruik van het openbaar domein van de betalende parkeerplaatsen in de Brugse binnenstad (het ei van Brugge). Er werd immers vastgesteld dat innames van andere delen van het openbaar domein (bv; voetpad, rijbaan,…) vaak een veel grotere impact hebben en meer hinder veroorzaken dan de innames van de betalende parkeerplaatsen.
  • Het vrijstellen van tarifering van innames van het openbaar domein voor een korte duur. De eerste twee dagen van de inname openbaar domein zijn gratis. Hierdoor worden specifieke innames zoals verhuizingen, leveringen, ruimingen,… gefaciliteerd.
  • Het beheersbaar houden van de tarifering bij langdurige innames van het openbaar domein. Er wordt afgestapt van een continue tarifering per dag en vanaf de tweede maand overgeschakeld naar een maandelijkse progressieve tarifering per begonnen maand. 

5) Specifieke maatregelen

5.A. Wijziging parkeerregime Rijselstraat en Dorpstraat

Het parkeerregime in de Rijselstraat (tussen de Dorpsstraat en de balkonrotonde) en in de Dorpstraat (tussen de Rijselstraat en Ten Boomgaard) wordt op vraag van de handelaars gewijzigd. In dit stuk van de straat komt er een aparte blauwe zone waar men elke dag van de week tussen 9.00 uur en 18.00 uur maximaal twee uur mag parkeren. Bewoners en werkenden zijn vrijgesteld door middel van een digitale parkeervergunning.

5.B. Blauwe zone deelgemeenten

Tijdens de evaluatie ontving de stad diverse vragen tot uitbreiden en inkrimpen van de blauwe zone.

Volgende straten worden toegevoegd bij de blauwe zone:

  • Sint-Michiels: Titecastraat (van Abdijbekestraat tot 't Speelhof).
  • Sint-Andries: Sint-Baafsstraat, Hertogenstraat, Diksmuidse Heerweg (tot Sint-Baafsstraat) en Gistelse steenweg (tot Sint-Baafstraat).
  • Sint-Jozef: Fort Lapin (ventweg), Louis de Potterstraat, Paul Devauxstraat, Koolkerkse Steenweg (63-99 & 110-150) en Jules Van Praetstraat (1-21  &  2-4 )
  • Sint-Kruis: Blauwkasteelweg (tot Boogschutterslaan).
  • Assebroek: Sint-Katarinastraat (volledig), Tuinstraat.

Volgende straten worden uit de blauwe zone gehaald: Wiedauwbos en Mantelstuk (Sint-Kruis).

6) Specifieke bijkomende doelgroepen

6.A. Extra parkeercodes voor bezoekers van hulpbehoevenden met mantelzorg 

Bewoners in de binnenstad die hulpbehoevend zijn en waarvoor mantelzorgers aangesteld zijn, kunnen per jaar 160 parkeercodes voor bezoekers aankopen. Dit zijn er 70 meer dan voorheen. Met dit aantal bezoekerscodes kan een hulpbehoevende in de binnenstad nu tot drie bezoeken van vier uur per week ontvangen. Op die manier stimuleren we de bezoeken aan de hulpbehoevenden. 

We stellen vast dat niet alle inwoners van de binnenstad de 90 codes opgebruiken. Vandaar dat aan de firma gevraagd wordt om de beperking van de geldigheidsduur van de bezoekerscodes (één kalenderjaar) te laten wegvallen, zodat ze onbeperkt geldig zijn.

6.B. Cursistentarief voor Centrum voor Basiseducatie

Momenteel kunnen cursisten die aan één van de erkende centra voor volwassenonderwijs les volgen, genieten van een voordeeltarief bij het parkeren in de binnenstad (5 euro). Gezien het Centrum voor Basiseducatie ook arbeidsgerichte opleidingen voorziet, bedoeld voor werkenden die aan beroepsvervolmaking doen, kunnen deze cursisten vanaf 1 januari 2018 ook gebruik maken van dit voordeeltarief.

6.C. Hogeschoolstudenten

Gezien meer en meer hogeschoolstudenten met de wagen naar de lessen komen, waardoor de parkeerdruk rond deze instellingen blijft toenemen, wordt er overleg georganiseerd met de Hogescholen en Interparking om de parkeerproblematiek van de studenten te bespreken en om op zoek te gaan naar structurele oplossingen.

Deel deze pagina

Contactinformatie