Facturen van Stad Brugge

Lees meer over de facturatie van Stad Brugge.

Voorwaarden

Wanneer je een factuur krijgt van Stad Brugge, dan zijn daar een aantal voorwaarden op van toepassing. 

  • De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum. Klachten of bezwaren moeten binnen een termijn van 15 dagen volgend op de factuurdatum aan het College van burgemeester en schepenen, Burg 12, 8000 Brugge per aangetekend schrijven gericht worden.
  • Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een aanmaning verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 14 dagen na datum aanmaning.
  • Bij niet betaling binnen de 14 dagen wordt een laatste aanmaning aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 8 dagen na datum van opmaak aangetekende aanmaning. Er wordt bovenop de kosten voor de aangetekende zending ook een administratiekost aangerekend van 10 euro per dossier.
  • Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen wordt het dossier voor invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de gefactureerde.

Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen met incasso@brugge.be 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media