Fietsers- en voetgangerstunnel aan Boeveriepoort geopend

23
dec
2016

Zopas werd de fietsers- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert I-laan ter hoogte van de Boeveriepoort officieel geopend.

Het nieuwe fietsers- en voetgangerstracé zorgt ervoor dat de verschillende verkeersstromen in de omgeving van het station kant Sint-Michiels op een vlotte en veilige manier verlopen. Net zoals aan de balkonrotonde wordt het fietsers- en voetgangersverkeer volledig gescheiden van het autoverkeer. De nieuwe tunnel is binnenin 6 meter breed: 2 meter voor de voetgangers en 4 meter voor de fietsers. De hellingsgraad is zo laag mogelijk gehouden. Om het ruimtegevoel in de tunnel te vergroten, hellen de wanden naar buiten.

Het afsluiten van de Boeveriepoort voor alle gemotoriseerd verkeer van 1 maart tot 15 juli 2016, heeft ervoor gezorgd dat de werken in 10 maanden achter de rug zijn. Dat is veel sneller dan de oorspronkelijke inschatting van twee jaar zonder afsluiten van de Boeveriepoort.

Het openen van de nieuwe tunnel is niet alleen goed nieuws voor de zwakke weggebruiker. Ook het gemotoriseerd verkeer heeft er baat bij. Door het verdwijnen van de tijdelijke verkeerslichten ontstaat er namelijk een vlottere verkeersstroom langs de Koning Albert I-laan.

Met de oplevering van de tunnel wordt een belangrijke fase in de heraanleg van de stationsomgeving afgewerkt. In een volgende fase, die momenteel al gestart is, komt er een fietsers- en voetgangerstunnel onder het spoor die vanuit de Stationslaan (ter hoogte van het hek van het Sint-Lodewijkscollege) via bruggetjes over de vestingsgrachten zal aansluiten op de Boeveriestraat.Deze fase zal afgerond zijn in het voorjaar van 2018.

Om het belang van verkeersveiligheid in de kijker te zetten, kregen de eerste fietsers die door de tunnel reden van het stadsbestuur een fluorescerend jasje of rugzakje, zodat ze zich veilig door het verkeer kunnen begeven.