Fietsersbrug Oostendse Vaart heet voortaan Jonckheere fietsbrug

4
dec
2017

Na een traject waarbij de Bruggelingen konden stemmen voor de naam van de nieuwe fietsersbrug over de Oostendse Vaart, is de naam bekend. Met ruim 40 procent van de stemmen komt ‘Jonckheere fietsbrug’ als winnende naam uit de bus.

Van begin juni tot eind september 2017 kon elke Bruggeling suggesties doen voor de naam van de nieuwe fietsbrug over de Oostendse Vaart. Uit de 761 voorstellen selecteerde de jury onder voorzitterschap van Annick Lambrecht (voorzitter van de Brugse Gemeenteraad) en met vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Stad Brugge vijf namen. De Bruggelingen konden van 13 november tot 26 november stemmen welk van deze vijf namen ze als definitieve naam voor de fietsersbrug willen.

Jonckheere fietsbrug

2147 Bruggelingen brachten hun stem uit. Jonckheere fietsbrug kwam met 860 stemmen (40%) als winnaar uit de bus. Vanaf vandaag draagt de fietsersbrug dus deze naam. Runner-up was de naam Speyenbrug (573 stemmen), gevolgd door Sint-Jansfietsbrug (401), AZ Fietsexpress (160) en Waggelwatervelobrug (153).

Voorzitter van de jury Annick Lambrecht: “Met deze fietsersbrug doen we de geschiedenis alle eer aan. Waar David Jonckheere vroeger met het veerpont de overzet mogelijk maakte, gebeurt dit nu door ‘zijn’ fietsersbrug die je kunt beschouwen als een permanent veerpont.”

Voorzitter van de jury Annick Lambrecht: “Deze brug betekent een enorme meerwaarde voor het voetgangers- en fietsersverkeer in deze omgeving. Ze verdient het dan ook om een prachtige naam te krijgen. Het kanaal dat ze overbrugt, vormde voorheen een natuurlijke barrière tussen twee deelgemeentes. Toen de veerpont verdween moesten fietsers en voetgangers een flink stuk omrijden. Dankzij deze fietsersbrug, die vanaf nu de naam ‘Jonckheere fietsbrug’ draagt, is dit verleden tijd.”

Burgemeester Renaat Landuyt: “In Brugge doen we aan participatie op alle niveaus. Daarbij hoort ook de naamgeving van deze fietsersbrug. Het feit dat ruim 2000 stemmen werden uitgebracht, toont aan dat deze vorm van participatie wordt gesmaakt en benut.”

Deze brug werd gefinancierd en ontworpen door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. De officiële opening vond plaats op 12 juni 2017.

David Jonckheere

Tot 1976 gebeurde de oversteek van de vaart met een veerpont. Die lag op 800 meter van de fietsersbrug, in de richting van Oostende. Deze fietsersbrug ontleent haar naam aan David Jonckheere (1883-1982), de veerman die sinds 1905 de overzet verzorgde. Zijn echtgenote Emma Logghe (1882-1958) hield de vlakbij gelegen herberg Speyen open, een ontmoetingsplaats voor boeren, kasteelheren, vissers, pensejagers, wandelaars en veehandelaars.

Iedereen in de streek kende David Jonckheere, vader van acht kinderen en naast veerman ook landbouwer en sluiswachter. Decennialang was hij de centrale figuur in het leven op en rond het intensief gebruikte veer. Tot de fusie met Brugge in 1970 was Sint-Andries een zelfstandige gemeente. Een deel ervan, ‘Speyen’, lag aan de overkant van de vaart. Boeren uit deze wijk namen regelmatig het veer, onder meer om de mis bij te wonen of om een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Ook ‘reizigers’ of bedevaarders gebruikten vaak Davids diensten om de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van ’t Boompje te kunnen bereiken.

Van de oude veerdienst zijn nog enkele sporen te vinden. Davids huisje, ietwat verdoken achter de vaartdijk, op de hoek van de Steenkaai en de Speyenstraat, wordt nog steeds bewoond en de aanlegsteiger bleef deels bewaard. Ook de veerbel bestaat nog. Deze verroeste staaf met ijzeren koker werd gebruikt om Davids hulp in te roepen voor de overzet.

Wedstrijd

Aan de naamgeving van deze fietsersbrug was een wedstrijd verbonden. De personen die in de eerste ronde ‘Jonckheere fietsbrug’ als suggestie indienden, worden gecontacteerd en krijgen een fietspakket van Stad Brugge. Uit de personen die in de tweede ronde voor deze naam stemden, wordt eveneens een winnaar geloot. Ook hij ontvangt een fietspakket.

Deel deze pagina