Fietskluizen op randparking huren

Maak een telefonische afspraak

Op zes van de zeven randparkings en P&R-terreinen staan 120 veilige en duurzame fietskluizen. Deze fietskluizen kun je bij de dienst Mobiliteit huren.

De fietskluizen kunnen enkel gehuurd worden door werknemers tewerkgesteld in de binnenstad, die buiten de binnenstad wonen. Het is noodzakelijk dat je, vooraleer je een aanvraag doet, een attest laat invullen door jouw werkgever waarin deze bevestigt dat je tewerkgesteld bent in de binnenstad en bijgevolg in aanmerking komt voor het huren van een fietskluis. 

  • Bevrijdingslaan: 27 kluizen
  • L.Coiseaukaai: 10 kluizen
  • Magdalenastraat: 40 kluizen
  • Steenbrugge: 20 kluizen
  • Boogschutterslaan: 10 kluizen
  • Waggelwater: 13 kluizen

Voorwaarden

Een fietskluis kan gehuurd worden door personen, gedomicilieerd buiten de binnenstad, die als werknemer in de binnenstad tewerkgesteld zijn en daarvoor hun wagen op de randparking komen parkeren.

De werknemer-huurder kan dan op de randparking niet enkel voor zichzelf een fietskluis huren, doch ook een of meer bijkomende fietskluizen ten behoeve van bij hem/haar inwonende kinderen die in Brugge schoollopen/studeren.

Procedure

Een fietskluis aanvragen kan online via het webformulier op deze pagina.

Indien je de aanvraag niet online wenst te doen, dien je een afspraak te maken.

Als je een fietskluis kan huren, nodigt de Stad je uit om jouw contract te tekenen en de sleutel af te halen. 

Meebrengen

Werknemer:

  • ingevuld attest werkgever voor fietskluis

Inwonende kinderen:

  • schoolattest per kind
  • attest gezinssamenstelling (via bevolkingsdienst eigen gemeente/stad indien aanvrager buiten Brugge woont)

Bedrag

Voor een fietskluis betaal je 10 euro per 3 maand of 30 euro per jaar. Daar komt 30 euro waarborg bij, die je terug krijgt als het contract afgelopen is, op voorwaarde dat er geen schade is aan de kluis.

Als je er dus voor kiest om een contract af te sluiten voor een jaar, dan doe je 1 trimester voordeel. Je betaalt immers 3 trimesters in de plaats van 4. 

Termijn

Kostprijs

Waarborg

Totaal

3 maand

€10

€30

€40

1 jaar

€30

€30

€60


De huur wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode wanneer de huurder uiterlijk op de 10e dag voor het verstrijken van het lopende contract de huurprijs betaalt door overschrijving naar ons rekeningnummer.

 

Contactinformatie