Fietsontsluiting haven Zeebrugge

Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het fietsroutenetwerk in Vlaanderen. Ze bieden een snel, comfortabel en veilig alternatief voor de auto op lange afstanden. In Brugge geven we hoge prioriteit aan 2 fietssnelwegen: de F31, de fietssnelweg Brugge – Zeebrugge, en de F34, de kustfietssnelweg.


F31

De F31 heeft dé ambitie om de ruggengraat te vormen voor het woon-werk-fietsverkeer van en naar de zeehaven. Van Brugge naar Zeebrugge zal de fietssnelweg je brengen vanuit de Krakeleweg, de oude spoorwegbedding in Sint-Pieters over de Vaartstraat naar Zeveneke.  Een nieuwe fietsbrug over de Kolvestraat brengt je dan naar het fietspad achter de bedrijven langsheen de Pathoekeweg en zo naar de Lentestraat. Na de kruising van de fietssnelweg met de A11 zal een nieuw fietspad langsheen de spoorlijn je vervolgens brengen tot het witte polderdorp Lissewege. Via de Gijzeleweg en het  fietspad langsheen het rangeerstation van Infrabel kom je dan in Zwankendamme waar de F31 zich zal opsplitsen. Een zogenaamde Oostelijke aftakking zal je doorheen het havengebied brengen naar de Zeebrugse stationswijk. Een Westelijke aftakking zal je dan weer brengen tot in de Zeebrugse Strandwijk.

Voor beide aftakkingen staat echter nog studiewerk te wachten om het beste tracé en ontwerp uit de bus te laten komen. Het project is een samenwerking van Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge. Partners als MBZ, Infrabel, AWV, MOW, VLM, e.a. buigen zich ook mee over de tekentafel. De komende jaren zullen de puzzelstukjes stap voor stap uitgewerkt worden.


F34

De F34 is de kustfietssnelweg die, zoals de autoweg N34, de kustlijn zal volgen tussen Knokke-Heist en Nieuwpoort. Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid (MOW) gaven prioriteit aan het segment tussen Oostende en Zeebrugge omdat hier de grootste kans voor het grijpen is voor een verduurzaming van het woonwerkverkeer.

Het F34-project bevindt zich momenteel in de fase van een 'visievorming'. Het studiebureau Arcadis onderzoekt de beste ligging en wegprofiel waarna ze de eerste concrete plannen uitschrijven. In Zeebrugge wordt deze studie door het Brugse stadsbestuur ook gekoppeld aan:

  1. de wegwerken van gevaarlijke punten N34 x Baron De Maerelaan (N31) en de N34 x New York-laan;
  2. de visievorming op het parkeren aan de Zeebrugse Strandwijk;
  3. een verknoping van de F34 met de F31 (waardoor bijvoorbeeld een havenarbeider wonend in Blankenberge een veilig fietstracé tot in de zeehaven zal krijgen).

Stad Brugge heeft de ambitie om in 2020 een infomarkt te organiseren waarbij de inwoners van Zeebrugge een eerste tip van de sluier krijgen en verder kunnen brainstormen over het ontwerp.