Fietsparkeerverwijssysteem: sensoren brengen achtergelaten fietsen in fietsenstallingen in kaart

7
jul
2021

In de ondergrondse fietsenparkings van ’t Zand en het Concertgebouw werd recent een fietsparkeerverwijssysteem aangebracht. Aan de hand van optische sensoren wordt het aantal fietsen dat achtergelaten wordt in de fietsenstallingen in kaart gebracht.

“Op deze manier krijgen we een perfect zicht op het gebruik en de bezettingsgraad van deze fietsenstallingen. Deze informatie wordt ook aan de ingangen van de stallingen via LED-schermen getoond zodat de fietsers direct kunnen inschatten of er nog voldoende vrije plaatsen zijn. De borden van beide parkings verwijzen bovendien naar elkaar zodat bij drukte uitgeweken kan worden naar de andere parking waar nog plaatsen vrij zouden zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Deze installatie geeft ook de mogelijkheid om de maximale stallingsduur veel beter op te volgen. In deze vrij toegankelijke fietsenstallingen mag er namelijk maximaal 24 uur ononderbroken geparkeerd worden. Indien er langer geparkeerd wordt, loopt men het risico dat de fiets weggenomen wordt door de fietsendienst. Bij controles worden de fietsen gelabeld en na verloop van tijd opnieuw gecontroleerd. Indien de gelabelde fietsen nog altijd in het rek staan, worden ze weggenomen. Dit is echter een zeer arbeidsintensieve manier van werken.

Stalling vrijhouden van weesfietsen

“De optische sensoren houden per fietsparkeerplek bij hoe lang een fiets blijft staan. We krijgen hiervan een melding waardoor de fietsen gerichter opgehaald kunnen worden en de stalling vrij blijft van weesfietsen. Op die manier blijven alle stallingen bruikbaar zijn voor de fietsers”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Op termijn willen we met dit project ook aantonen aan de NMBS dat een dergelijk systeem wel degelijk werkt en zeker bruikbaar zou zijn in de fietsenstallingen aan het station. Daar zitten we vooral met een grote problematiek van weesfietsen en vaak een tekort aan vrije parkeerplaatsen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Klanten kunnen gemakkelijker plaats vinden

Patrick Minnaert van Interparking: “We zijn verheugd met de installatie van dit fietsparkeerverwijssysteem, wat duidelijk een technologische vooruitgang is ten gunste van het multimodaal vervoer. Door de installatie van dit verwijssysteem kunnen onze klanten gemakkelijk een plaats vinden in onze fietsenparkings.

De fietsenparking onder ’t Zand bestaat uit twee delen: een deel onder het concertgebouw (254 plaatsen) en een deel onder het plein (618 plaatsen). Onze parking beschikt bovendien over een beveiligd gedeelte (164 plaatsen) voorbehouden voor buurtbewoners en 24 plaatsen speciaal voor bakfietsen. Het beveiligde deel is toegankelijk met de Pcard, die te verkrijgen is in ons hoofdkantoor in Brugge.”

Dit project wordt deels gefinancierd als onderdeel van het BITS-project (Bicycles and ITS), een Interreg project ondersteund via het Interreg V - North Sea Programme (European Regional Development Fund of the European Union).  Meer informatie: https://northsearegion.eu/bits/.