Dat Brugge een stad is waar veel wordt gefietst, hoeft eigenlijk niet meer gezegd. Zowel voor verplaatsingen naar school, woon-werkverkeer of tijdens de vrije tijd scoort Brugge het hoogst in Vlaanderen. Uit cijfers van de stadsmonitor in 2011 blijkt dat 94% van de Bruggelingen een fiets bezit.

"Het is dus logisch dat we heel veel aandacht besteden aan het comfort en de veiligheid van onze fietsers. Het nieuwe Fietsplan Brugge moet de positie van onze stad als dé fietsstad van Vlaanderen versterken. Dit nieuwe plan biedt een lange termijnvisie op fietsen in Brugge. We zetten globaal sterk in op duurzame mobiliteit, we streven het STOP-principe na en fietsen maakt daar ontegensprekelijk deel van uit", zegt schepen van Mobiliteit Annick Lambrecht.
STOP staat voor ‘stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens, in deze volgorde.’ Vorig jaar, van 12 tot 26 februari 2014, liep in een eerste fase een fietsenquête voor Bruggelingen. Via die bevraging polsten we naar het fietsgebruik in Brugge en naar de mening van de fietsers in onze stad. Zowat 1.200 mensen vulden de enquête in. Vandaag, een jaar later, is het Fietsplan Brugge een feit.

Binnen het plan worden de grote lijnen uitgezet om onze stad fietsvriendelijker te maken. We willen het fietsgebruik in Brugge meetbaar verhogen. Het fietscomfort moet beter en nog meer inwoners kunnen de fiets als standaard vervoersmiddel gaan gebruiken. Veiligheid en fietscomfort zijn daarom kernwoorden.

We hebben belangrijke stappen gezet de afgelopen jaren, maar uiteraard is een plan niets waard als het ook niet effectief wordt uitgevoerd. Met verschillende Stadsdiensten zullen we werk maken van ons nieuwe fietsplan, want Brugge moet meer dan ooit dé fietsstad van ons land worden.

Hier kun je het Fietsplan downloaden.