Fietsplan met 37 projecten om Brugge fietsvriendelijker en veiliger te maken

10
mei
2022

De Vlaamse regering keurde in 2019 het plan Kopenhagen goed om lokale besturen te ondersteunen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Het plan houdt in dat elke Vlaamse gemeente recht heeft op één euro subsidie voor elke twee euro die zij zelf investeert. Het college van burgemeester en schepenen gaf deze ochtend groen licht om het Brugse dossier in te dienen bij de Vlaamse overheid.

Veilig en comfortabel fietsen ligt het stadsbestuur na aan het hart. Net als de voorbije jaren investeert Stad Brugge ook de komende jaren fors in degelijke fietsinfrastructuur. De Stad doet hiervoor een beroep op het plan Kopenhagen van de Vlaamse regering om financiële middelen naar Brugge te halen.

Stad Brugge diende 37 geschikte dossiers in: het gaat om een totaalbedrag van 5.337.311,89 euro waarvan 1.779.103,96 euro door Vlaanderen zal gesubsidieerd worden. Brugge schakelt dus echt een versnelling hoger en investeert de komende jaren meer dan vijf miljoen euro in het fietsplan.

Overzicht ingediende projecten

1. Verbetering aan de bovenlokale functionele fietsroutes (telkens met startjaar van uitvoering):

 • Houtkaai als fietsstraat (kruispuntvlak Waggelwaterstraat/kruispunt Scheepsdalelaan) (2022)
 • Filips De Goedelaan (2023)
 • Verbreden fietsinfrastructuur Zeveneke in Sint-Pieters, kruispunt Paul de Halleux en chicane Zeveneke ter verbetering van de F31 (2023)
 • Verbetering van de Evendijk West in Zeebrugge (2023)
 • Verbetering van het fietspad langs de Torhoutse Steenweg tussen de Koning Leopold III-laan en de Expresweg (2024)
 • Nieuw fietspad door het toekomstige Kustpark (Kazerne Knapen – 2024)

2. Ook buiten het functionele fietsroutenetwerken worden investeringen ingediend in het plan Kopenhagen. Het gaat om volgende projecten:

 • Fietpaden in de Dampoortstraat (2023) in Sint-Kruis
 • Fietspad aan het Zuidervaartje (2023) in Sint-Kruis
 • Heraanleg van de Leopold I-Laan (2023) in Christus-Koning
 • Heraanleg van de Knotwilgenlaan, Iepenlaan, Eikenlaan, Meiboomlaan, Rodebeukendreef, Ter Lucht, Ter Zale, Sint- Hubertuslaan en Hogeweg (2023) in Sint-Andries
 • Heraanleg van de Jan Breydellaan, Peter Benoitlaan, Pieter de Conincklaan, Hovenierslanden en Molenwallen (2024)
 • Inrichting van de Komvest als fietsstraat (2024) in de binnenstad
 • Heraanleg van de Zuiderakker in Sint-Kruis, van het kruispunt met de Vossesteert tot de Gemeneweideweg-Zuid (2023)
 • Inrichting van de Leopold Debruynestraat - Driekoningenweg als fietsstraat      (2025)
 • Invoeren van een zonale reglementering fietsstraat in Christus-Koning ter subsidiëring ingediend (2022)

3. Anderzijds worden ook volgende nieuwe fietspaden voor subsidiëring via het plan Kopenhagen ingediend:

 • Nieuw fietspad door de oude stelplaats van site De Lijn in Assebroek (2023)
 • Vernieuwing van het Kerkebeekpad (uitvoering vanaf 2022) in Sint-Michiels (groot project van Station tot Heidelbergstraat)
 • Aanleg van een nieuw fietspad langs de Moerkerkse steenweg, tussen de Pijpeweg en de Vierschaerestraat (2023) in Sint-Kruis
 • Toeleidende fietspaden naar de te bouwen fietsersbrug over Kolvestraat F31 (2023) op het bedrijventerrein Blauwe Toren in Sint-Pieters

4. Ook de verbetering van volgende fietsoversteken en -doorsteken wordt ter subsidiëring ingediend:

 • Fietsoversteken op de Abdijenroute; ter hoogte van de Sint-Trudostraat, Weidestraat, Michel van Hammestraat, Molenstraat, Lorreinenstraat, Sparrenstraat, Beukendreef, Populierendreef, Rijkeveldestraat (uitvoering vanaf 2022) in Assebroek
 • Fietsoversteek op het Kerkebeekpad Dorpstraat, Sint-Michielslaan, Alfons De Baeckelaan (uitvoering vanaf 2023) in Sint-Michiels
 • Fietsdoorsteek Veldstraat (uitvoering vanaf 2022) in Sint-Michiels

5. Ten slotte wordt ook de vernieuwing van de toplaag van diverse fietspaden ingediend. Het gaat om de volgende locaties:

 • Verbreding van het fietspad langs de Sint-Pietersmolenstraat tussen de Blankenbergse Steenweg en de Genteleweg (2022)
 • Fietspaden Hoeve De Grendel (2023) in Koolkerke
 • Fietspad Cornelis Everaardstraat (2023) in Koolkerke
 • Fietspaden Gandhiplein (2023) in Sint-Jozef
 • Fietspaden Moerkerkse Steenweg (2023) in Sint-Kruis
 • Fietspaden Peellaertplein (2023)
 • Vaartdijkstraat: fietspad gelegen tussen Ten Briele en de voetgangersbrug aan Bombardier
 • Rotonde Daverlostraat (2022) in Assebroek
 • Fietspaden Koningin Astridlaan (2022 of begin 2023) in Sint-Michiels
 • Heraanleg van het fietspad langs de Bevrijdingslaan, gedeelte tussen de Buffelbrug en de uitrit van Hamiltonpark (net voor brug Waggelwaterstraat) in rode betonstraatstenen (2023)
 • Lange Vesting: vervangen van rode fietssuggestiestrook in een oker kleurige fietssuggestiestrook (2022)
 • Vernieuwing dolomiet tussen Gentpoort en Kruispoort (2023) op de Vesten als fietsas

Met de uitvoering van deze projecten, en de diverse projecten op Brugs grondgebied gefinancierd via het Fietsfonds zet Brugge een forse stap vooruit naar comfortabele en veilige infrastructuur voor de fietsers.

Een degelijke fietsomgeving zet mensen meer aan om voor de fiets te kiezen. Stad Brugge is tevreden dat het via het plan Kopenhagen een beroep kan doen op Vlaamse steun om de lokale projecten deels te financieren.