Cathy Brouckaert, financieel directeur

De financieel directeur leidt de financiële functie om maximaal bij te dragen tot de organisatiedoelstellingen van de stad Brugge en tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur.

De taakstelling van de financieel beheerder is vijfledig :

  • ze is de eindverantwoordelijke voor de boekhouding en bereidt het financieel beleid voor in overleg met het stadsbestuur en het managementteam;
  • ze promoot het financieel bewustzijn;
  • ze introduceert nieuwe financiële technieken en moderne tendensen;
  • ze beslist in alle onafhankelijkheid of een voorgenomen beslissing van het stadsbestuur met financiële impact wettelijk en regelmatig is;
  • ze waakt over de naleving van de principes van goed huisvaderschap.

Kantoor
Administratief Centrum ‘t Brugse Vrije
Burg 11, 8000 Brugge
t 050 44 81 12
f 050 44 80 51
cathy.brouckaert@brugge.be