Financiële ondersteuning loopbaanbegeleiding voor Brugse werknemers

3
mrt
2021

In haar beleidsplan zet Stad Brugge in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie. Met een nieuw reglement wil het stadsbestuur Brugse werknemers de kans geven om hun loopbaan in eigen handen te nemen. 

Loopbaanbegeleiding helpt de werknemer om zijn/haar talenten in kaart te brengen. Stad Brugge werkt hiervoor samen met de Brugse loopbaanbegeleiders.

Het is nu al duidelijk dat de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt groot zal zijn. In 2020 noteerde VDAB Brugge al 13 procent meer niet-werkende werkzoekenden dan het jaar ervoor.
De werknemers die omwille van de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn, zijn niet zichtbaar in deze cijfers. Het aantal ontvangen vacatures zakte met 7 procent.

Schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys: “We zien hier echter een grote discrepantie tussen een stijging van het aantal vacatures bij de industrie en een afname in de sector horeca en toerisme met 62 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Met dit reglement willen we Brugse werknemers en meer bepaald zij die werkzaam zijn in een van de door de coronacrisis getroffen sectoren aanmoedigen om hun eigen loopbaan in handen te nemen. Loopbaanbegeleiding helpt de werknemer om zijn/haar talenten in kaart te brengen.”  

Loopbaancheques

Een normale loopbaanbegeleiding van vier uur vertegenwoordigt een waarde van 550 euro. Loopbaanbegeleiding wordt sterk gepromoot door Vlaanderen. De Vlaamse overheid voorziet via loopbaancheques in een financiële tegemoetkoming voor bepaalde werknemers.

“Dit reglement zorgt ervoor dat deze werknemers het restbedrag niet moeten betalen. Bovendien willen we werknemers die niet in aanmerking komen voor loopbaancheques ook de kans geven om loopbaanbegeleiding te volgen, dit door de volledige kost voor de begeleiding van vier uur te betalen aan de erkende loopbaanorganisatie. De loopbaancoaching start ten vroegste op 1 maart en moet afgerond zijn uiterlijk 31 augustus 2021.”

"Door de snel veranderende arbeidsmarkt is het bijna een noodzaak geworden voor de werknemer om tussentijds te evalueren of zijn job nog in lijn ligt met de eigen verwachtingen, eigen talenten, competenties of aspiraties", klinkt het bij Regine Desmet, carrièrecoach bij Randstad RiseSmart. 

Uittekenen professionele toekomst

"We werken samen rond een loopbaanvraag -of thema waarmee de werknemer worstelt en tijdens gesprekken gaan we samen op zoek naar de sterktes en zwaktes. Zo trachten we een antwoord te vinden op enkele cruciale vragen: wie ben je ? Wat kan je ? Wat wil je ? Aan de hand van zelfanalyse en introspectie wordt dit in onze gesprekken afgetoetst en kunnen we inzichten meegeven, zaken erkennen of blinde vlekken in kaart brengen. 

Vervolgens tekenen we samen de ideale professionele toekomst uit. Vaak is de uitkomst dat iemand best goed zit in zijn huidige job. Dan stellen we een actieplan op met mogelijke opleidingen of hoe zaken bespreekbaar te maken met hun leidinggevende. Wanneer mensen toch beslissen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, helpen we hen met de voorbereiding op hun sollicitatie." 

Stad Brugge voorziet hiervoor een budget van 40.000 euro.