Fishstories

Focus binnen dit project is het promoten van duurzame visserij en dus Zeebrugse visserij én de diversiteit aan Noordzeevis.  Dit gebeurde door de ontwikkeling van een innovatieve en multi-inzetbare tool die de reeds bestaande en beschikbare informatie en sensibilisering rond deze thema’s op een laagdrempelige manier naar een groot publiek kan brengen.

Er was veel materiaal beschikbaar, maar de aangepaste manier om deze tijdens evenementen te tonen en te ontsluiten voor een breed publiek ontbrak.  Dit project werd ingediend samen met Seafront, die als co-promotor optrad.  De stad Brugge was promotor van het project.

Het projectbudget voor de stad Brugge bedroeg 18.032,50 euro, waarvan 85 procent gesubsidieerd werd. 

Deel deze pagina