Fishstories

Jan D'Hondt

 

Promoten van duurzame visserij

Promoter
Brugge

Co-Promoter
Seafront

Budget
Aandeel stad Brugge: 36.065,00 euro waarvan 13.885,03 euro gesubsidieerd door FIVA, 13.163,72 euro door EVF en 3.606,50 euro door provincie West-Vlaanderen.

Periode
1/05/2015-30/10/2015

 

Doel

Focus binnen dit project is het promoten van duurzame visserij en dus Zeebrugse visserij én de diversiteit aan Noordzeevis.  Dit gebeurde door de ontwikkeling van een innovatieve en multi-inzetbare tool die de reeds bestaande en beschikbare informatie en sensibilisering rond deze thema’s op een laagdrempelige manier naar een groot publiek kan brengen.

Er was veel materiaal beschikbaar, maar de aangepaste manier om deze tijdens evenementen te tonen en te ontsluiten voor een breed publiek ontbrak.

Meer informatie over over ESF hier.