Folder ABC van de strandcabine

21
apr
2015

Het badseizoen in Zeebrugge is gestart en loopt tot eind september.
Voor wie geregeld een bezoekje aan het brede Zeebrugse strand brengt is een strandcabine ideaal. Deze strandcabines laten toe om je materiaal (ligzetels, emmertjes, tentzeilen, emmertjes, strandspelen) handig en veilig op te bergen.

Het stadsbestuur bracht recent het drukkwerkje ABC van de strandcabine uit. Hierin staan een aantal regels voor het gebruik van je strandcabine. Wie nog geen strandcabine heeft, komt via de folder te weten hoe je er één aanvraagt.

Alle eigenaars van strandcabines kregen deze flyer al in de bus, samen met een begeleidende brief.

Hieronder alvast het ABC.

Algemeen: Een strandcabine in goede staat siert de kustlijn. De eigenaar dient de strandcabine goed te onderhouden. De strandcabine is uit hout vervaardigd en in het wit geschilderd. De afmetingen zijn maximum 2 * 2 meter en de maximum hoogte is 2,5 meter. Het is aangeraden om geen waardevolle voorwerpen in de strandcabine achter te laten.

Badseizoen: Het badseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september.

Contact: Bij vragen en aanvragen kunt u zich richten tot het Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12, t 050 79 99 30, bevolking.zeebrugge@brugge.be . De vraag om een strandcabine te mogen plaatsen dient jaarlijks vóór 1 februari schriftelijk te worden bezorgd.

Honden: Tussen 15 maart en 15 oktober zijn honden verboden op het strand, in de duinen en in de strandcabine.

Opstellen: Een strandcabine wordt opgesteld in blokken evenwijdig met de dijk (“in blok”), loodrecht op de zeedijk (“voor blok”). De eerst geplaatste strandcabine staat op de hoek van zijn blok. Vervolgens wordt er aansluitend bijgeplaatst zonder tussenruimten te laten.

Plaatsing: De strandcabine moet tussen 1 april en 15 juni worden geplaatst en moet vóór 15 oktober worden verwijderd.

Reinheid: Het stadsbestuur vraagt om alle afval in de voorziene vuilnisemmers te deponeren. Zo houden we samen het strand rein en maken we zo het strandverblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk.

Sancties: Bij verkeerd opstellen of plaatsen zonder vergunning kunnen er sancties volgen. Strandcabines die geplaatst worden zonder vergunning of die niet in overeenstemming zijn met de politieverordening worden na een mondelinge of schriftelijke verwittiging verwijderd.

Tentzeilen: Een tentzeil mag opgezet worden maar mag de doorgang niet belemmeren.

Uitkuilen: De eigenaar neemt de nodige voorzorgen om het uitkuilen van het zand onder de strandcabine tegen te gaan.

Contactinformatie