Football Memories

Stad Brugge stelt samen met de 2 Brugse voetbalploegen Club en Cercle Football Memories voor. Het concept komt overgewaaid uit Engeland en wil ouderen, soms met (beginnende) dementie, samenbrengen rond voetbal. Of hoe voetbal als verbindende factor kan dienen om eenzaamheid tegen te gaan.

Doelstellingen

Samen voetbalherinneringen ophalen, dat is de essentie van Football Memories. Ouderen kunnen elkaar ontmoeten rond het rijke voetbalverleden van hun favoriete Brugse voetbalploeg.

De voetbaltassen willen een inspiratiebron zijn voor iedereen die met ouderen in gesprek gaat. Dit project past ook in een Dementievriendelijk Brugge waarbij we een sfeer van solidariteit en gezamenlijk engagement willen creëren tussen generaties.

Via onze Erfgoedcel zetten we in Brugge al jaren in op reminiscentie waarbij we mensen stimuleren om spontaan of bewust herinneringen op te halen. Aan de hand van oude filmpjes, foto’s of voorwerpen uit het verleden worden mensen geprikkeld om hun verhaal te vertellen.

Reminiscentie versterkt het gevoel van eigenwaarde en het gevoel van identiteit. Ook voor ouderen met dementie is dit belangrijk. Hun oriëntatie in het heden werkt vaak niet meer zo goed, maar over het verleden weten ze nog veel te vertellen. Daarnaast kan het vertellen van persoonlijke verhalen uit het verleden er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat ouderen zich gemakkelijker kunnen integreren in een nieuwe omgeving zoals bijvoorbeeld een rusthuis, woon- of zorgcentrum.

De sporttassen komen er als uitbreiding op het bestaande reminiscentie-aanbod van Erfgoedcel Brugge. Geïnteresseerden kunnen de sporttassen, maar ook de andere souvenirkoffers ontlenen via de uitleendienst van Erfgoedcel Brugge. Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van dit aanbod. 

Partners

  • Club Brugge Foundation
  • Cercle Brugge
  • Erfgoeddienst Stad Brugge

Meer info

Met al jouw vragen rond dementie kun je terecht bij het expertisecentrum Foton