Erkenning buurtcomité aanvragen

  • Huidige Buurtcomité
  • Bestuur
  • Voltooid
We gebruiken deze naam in verdere communicatie
Contactgegevens

Werking

Financiële gegevens

Bankrekening waarop we de subsidie storten.

Attest van de bank, schermafbeelding uit de bankapp of website met het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder zichtbaar

Kies een bestand om op te laden