Functionele verbeteringspremie

Deze premie is uitdovend. Er worden geen nieuwe aanvragen aanvaard. Bij lopende dossiers kunnen nog facturen worden ingediend.

Eenvoudig overstappen naar de opknappremie.

Bij het indienen van de facturen krijg je éénmalig de kans om over te stappen naar de Opknappremie. Op eenvoudig verzoek bezorgt de dienst Wonen je het keuzeformulier.

Het premiepakket van deze premie werd opgenomen in het aanbod van de Opknappremie.

Terugbetaling premie bij verkoop woning.

Bij de geheel of gedeeltelijke verkoop van een woning waarvoor een functionele verbeteringspremie werd toegekend moeten uitbetalingen die in de 5 jaar voorafgaand aan de verkoop werden toekend terugbetaald worden.

Voorwaarden

Het stadsbestuur gaf je eerder al een principiële goedkeuring. Daarin werd bepaald welke werken aan je woning betoelaagd worden. De ingediende facturen moeten betrekking hebben op deze werken.

Procedure

Je dient voldoende gedetailleerde facturen in. Na een controle van de facturen en een plaatsbezoek beslist het college van burgemeester en schepenen over de uitbetaling van de premie.

Meebrengen

De voldoende gedetailleerde facturen.

Bedrag

Premiepercentage

De premie bedraagt 40% van het aanvaard factuurbedrag, indien u de woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor wordt het premiepercentage verhoogt tot 50%.

Maximumpremie

De maximumpremie bedraagt 4.500 euro per aanvraag.

Uitzonderingen:

  • De maximumpremie kon uitzonderlijk verhoogt worden tot 5.750 euro indien de woning bij de aanvraag van de premie nog niet beschikte over  stromend water én bad of douche én WC met spoeling binnenshuis (= klein comfort), en de aanvraag tot doel had dit klein comfort te voorzien.
  • De maximumpremie kon uitzonderlijk verhoogt worden tot 5.750 euro indien er specifieke aanpassingswerken noodzakelijk zijn ten behoeve van een inwonende persoon met een handicap of een senior.
  • De maximumpremie kon uitzonderlijk verhoogt worden tot 9.000 euro wanneer het gezinshoofd op het tijdstip van het indienen van de premie-aanvraag maximum 35 jaar oud was.
Andere premiemaxima

Voor een aantal premieonderdelen werden afzonderlijke maxima vastgelegd. Je leest er meer over in het reglement.

Contactinformatie