GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal)

Het ‘Geïntegreerd Breed Onthaal Brugge’ is een samenwerking tussen het OCMW Brugge, het CAW Noord-West-Vlaanderen en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen.

Voor wie

Het GBO Brugge richt zich tot elke burger met vragen rond welzijn.
Hun prioritaire doelgroepen zijn:

  • kinderen in armoede (gezinnen);
  • kwetsbare ouderen in thuiscontext;
  • nieuwe sociale huurders.

Doelstellingen

  • De dienstverlening toegankelijker maken voor elke burger.
  • Het tegen gaan van onderbescherming: onderzoeken en toekennen van sociale rechten.

GBO-Webinars

Het ‘Geïntegreerd Breed Onthaal Brugge’ plaatst op regelmatige basis een dienstverlening of sociaal recht in de kijker via een Webinar. Na afloop kan je ze hier herbekijken.

  • Januari 2023: Tegemoetkomingen voor personen met een beperking.  • Februari 2023: Verhoogde tegemoetkoming  • Maart 2023: Intrafamiliaal geweld en slachtofferhulp  • Juni 2023: Vrije tijd en UITPAS Regio Brugge

  • September 2023: Het Groeipakket

 

Wens je meer info?

Neem contact op via gbo@ocmw-brugge.be.