Online aanvragen

Dit is een akte opgemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand als bewijs van iemands geboorte.

 • In het Huis van de Bruggeling vind je:
  • de geboorteakten van personen geboren op het grondgebied Brugge vanaf 1921.
  • de geboorteakten van de vroegere randgemeenten van Brugge
   (vóór de fusie van 1 januari 1971).
 • Bij het Stadsarchief (Burg 11A, tel 050 44 82 60) vind je:

Voorwaarden

 • De belanghebbenden, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn, kunnen een geboorteakte bekomen.

Procedure

Wij kunnen volgende documenten afleveren:

 • een volledig afschrift van de geboorteakte
 • een uittreksel uit de geboorteakte (beperkte info)
 • een meertalige (internationale) geboorteakte

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie. Legaliseren kan

Meebrengen

Identiteitskaart

Uitzonderingen

 • Personen met de Belgische nationaliteit, geboren in het buitenland, kunnen hun geboorteakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.), in onze registers laten overschrijven. Ook van deze overgeschreven akte leveren wij afschriften af.

 

Regelgeving

Burgerlijk wetboek (art. 45 en 48)

Contactinformatie