Geboorteakte

Online aanvragen

Dit is een akte opgemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand als bewijs van iemands geboorte.

In het Huis van de Bruggeling vind je:

  • de geboorteakten van personen geboren op het grondgebied Brugge vanaf 1916
  • de geboorteakten van de vroegere randgemeenten van Brugge
    (vóór de fusie van 1 januari1971).

bij het Stadsarchief (Burg 11A, tel 050 44 82 60) vind je:

 

Bedrag

De belanghebbenden, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn, kunnen een geboorteakte bekomen.

Voor wie / voorwaarden

Wij kunnen volgende documenten afleveren:

  • een volledig afschrift van de geboorteakte
  • een uittreksel uit de geboorteakte (beperkte info)
  • een meertalige (internationale) geboorteakte

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie.
Legaliseren kan bij:

Meer info vind je op:
http://diplomatie.belgium.be/nl 

 

Procedure

Identiteitskaart

Uitzonderingen en FAQ's

Personen van Belgische nationaliteit, geboren in het buitenland, kunnen hun geboorteakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.), in onze registers laten overschrijven.
Ook van deze overgeschreven akte leveren wij afschriften af.

Regelgeving

Burgerlijk wetboek (art. 45 en 48)

Deel deze pagina

Contactinformatie