Stad Brugge betrekt graag haar inwoners bij de aanplant van nieuw bos. Een boom planten voor de geboorte van een kindje is een mooie traditie. In het verleden hebben we zo nieuw geboortebos gecreëerd in

  • Ooievaarsbos
  • Duivekeetbos
  • Gemeneweidebeek
  • Veltembos
  • Smisjesbos
  • Foreest
  • Beisbroek

Brugge is omgeven door een unieke groene gordel: een lappendeken van historische bossen zoals Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnen, Tillegem, Ryckevelde-Male, open ruimtes en kleinere groen- en bosgebieden. Het is een groene erfenis waar we jaar na jaar allemaal samen aan verder werken.

Stad Brugge nodigt jaarlijks de inwoners uit die in aanmerking komen voor het aanplanten van een boom, je hoeft hiervoor dus niet zelf contact op te nemen.