Gebruikersvoorwaarden

Door deze site te gebruiken, wordt je geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Jouw toegang tot de site van de Stad Brugge is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Beperking van de aansprakelijkheid

Stad Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat je stelt in de informatie verkregen op site van de Stad Brugge.
 

Update van de gebruiksvoorwaarden

Stad Brugge behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij je uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media