Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Norenburg: publicatie in Staatsblad

15
dec
2017

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2017

Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 7 december 2017.

De Deputatie en het Departement Omgeving zijn niet overgegaan tot schorsing van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, waardoor het in werking treedt 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.