Gemeentelijke verordening op reclames en opschriften

Deze verordening regelt het uitzicht van reclames en de opschriften.

Bij reclames en opschriften moet rekening gehouden worden met

  • de fraaiheid van het stedenschoon en de natuur
  • het straatbeeld
  • het uitzicht van de gebouwen en hun omgeving
  • de nijverheidsgebieden
  • de open ruimten
  • de groenzones
  • de landelijke gebieden
  • ...