Stad Brugge wil een warme stad zijn waar het goed is om te wonen, te werken en te leven voor iedereen.
Daarom zetten we hard in op topics als diversiteit, non-discriminatie en inclusiviteit in alle beleidsdomeinen.
Als lokale overheid staan we immers dicht bij de burgers. Het leven van mensen speelt zich in eerste plaats af in hun straat, wijk, gemeente of stad. Het lokaal beleid heeft dan ook een enorme impact op het dagelijks leven van elke burger.

In een inclusieve omgeving is er ruimte voor iedereen ongeacht gender (oriëntatie of -expressie), herkomst, cultuur, religie, leeftijd, handicap,… Grensoverschrijdend gedrag als discriminatie, racisme, seksuele intimidatie en pesten wordt niet getolereerd. 

Kennis, begrip rond en ervaring met inclusiviteit en diversiteit dragen bij aan de kwaliteit van onze werking en dienstverlening.
Daarom worden vooroordelen rond gender, cultuur en nationaliteit binnen onze stadsorganisatie onder ogen gebracht en stap voor stap aangepakt.
We werken aan een organisatiestructuur en -cultuur waarin gendergelijkheid, diversiteit en inclusief werken vanzelfsprekend zijn en weerspiegeld worden in het beleid, de samenstelling van ons personeelsbestand en de manier waarop we werken.

Eén van de zaken waar specifiek op ingezet wordt is het genderbeleid.
Dit Gender Equality Plan duidt de belangrijke speerpunten: trajecten rond gendermainstreaming, implementatie van de non-discriminatieclausule, ontwikkeling en uitvoering van het tweejaarlijks regenboogactieplan en aandacht voor divers personeelsbeleid.
De acties in dit plan sluiten aan op SDG 5 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De algemene doelstelling van dit Gender Equality Plan is een overzicht te bieden van maatregelen die stad Brugge neemt in functie van uitbouw van een inclusieve werkomgeving.
We streven naar een divers personeelsbestand en incorporeren een positieve houding ten aanzien van diversiteit en gendergelijkheid.

Download hier het Gender Equality Plan.

Nog vragen?

Contacteer ons via diversiteitsdienst@brugge.be of op het nummer 050 44 82 44.

Contactinformatie