Genealogische opzoekingen

Wegens een verandering in de wetgeving zijn sinds 31 maart 2019 genealogische opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand voorlopig niet mogelijk. Van zodra er meer duidelijkheid is, volgt nader bericht.

In het stadsarchief kan je altijd terecht voor de openbare akten:

  • geboorteakten ouder dan 100 jaar oud
  • huwelijksakten ouder dan 75 jaar oud
  • overlijdensakten ouder dan 50 jaar oud

In het Huis van de Bruggeling kan je terecht voor aktes die betrekking hebben op jezelf, je echtgeno(o)t(e) of de partner waarmee je wettelijk samenwoont. Ook een wettelijke vertegenwoordiger, je bloedverwanten (in opgaande of neerdalende lijn), de erfgenamen, de notaris of de advocaat hebben recht op een afschrift of een uittreksel. Het gaat dan concreet om:

  • geboorteakten minder dan 100 jaar oud
  • huwelijksakten minder dan 75 jaar oud
  • overlijdensakten minder dan 50 jaar oud

 

Voorwaarden

 

 

Procedure

In eerste instantie dien je een aanvraag in bij de voorzitter van de familierechtsbank om opzoekingen te mogen doen.

Wanneer je die toelating hebt neem je contact op met het Huis van de Bruggeling op 050 44 8000 om een afspraak te maken.

Bij elk bezoek tekent de bezoeker het aanwezigheidsregister.

Er mogen geen foto’s genomen worden van de akten. Afschriften kunnen aangevraagd worden.

 

Meebrengen

Je identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek artikel 45

Deel deze pagina