Genealogische opzoekingen

Wegens een verandering in de wetgeving zijn sinds 31 maart 2019 genealogische opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand voorlopig niet mogelijk. Van zodra er meer duidelijkheid is, volgt nader bericht.

In het stadsarchief kan je altijd terecht voor de openbare akten:

 • geboorteakten ouder dan 100 jaar oud
 • huwelijksakten ouder dan 75 jaar oud
 • overlijdensakten ouder dan 50 jaar oud

‘Vrij af te leveren’ documenten zijn digitaal te raadplegen via het stadsarchief https://www.archiefbankbrugge.be/

In het Huis van de Bruggeling kan je terecht voor aktes die betrekking hebben op jezelf, je echtgeno(o)t(e) of de partner waarmee je wettelijk samenwoont. Ook een wettelijke vertegenwoordiger, je bloedverwanten (in opgaande of neerdalende lijn), de erfgenamen, de notaris of de advocaat hebben recht op een afschrift of een uittreksel. Het gaat dan concreet om:

 • geboorteakten minder dan 100 jaar oud
 • huwelijksakten minder dan 75 jaar oud
 • overlijdensakten minder dan 50 jaar oud

 

Om ‘jongere’ akten te raadplegen, hanteren we sinds 31 maart 2019 volgende regeling, in afwachting van een definitieve oplossing vanuit hogere overheden:

 • de akten mogen niet langer rechtstreeks geraadpleegd worden door een onderzoeker, de vraag dient gesteld te worden aan Cluster Klant (Burgerzaken)
 • een medewerker zal dan nagaan of de gegevens mogen meegedeeld worden en de nodige stappen aan de onderzoeker meedelen:
  • Leeft de betrokken persoon nog?
   Dan dient de onderzoeker schriftelijke toestemming voor inzage van die persoon te bekomen en deze aan Cluster Klant te bezorgen. Daarna zullen de nodige gegevens aan de onderzoeker meegedeeld worden.
  • Is de betrokken persoon overleden?
   • Zijn er nog levende nakomelingen terug te vinden in de bevolkingsregisters?
    Dan dient de onderzoeker schriftelijke toestemming voor inzage bij deze nakomeling te bekomen en deze aan Cluster Klant te bezorgen. Daarna zullen de nodige gegevens aan de onderzoeker meegedeeld worden.
   • Zijn er geen levende nakomelingen terug te vinden in de bevolkingsregisters?
    Dan dient de onderzoeker zijn vraag schriftelijk aan Cluster Klant te motiveren. Op basis van deze motivatie zal Cluster Klant een nota voorleggen aan het CBS.
    Nadat CBS toestemming heeft gegeven, zullen de nodige gegevens aan de onderzoeker meegedeeld worden.

Voorwaarden

 

 

Procedure

Om deze informatie te bekomen stuur je een mail naar burgerzaken@brugge.be

 ‘vrij af te leveren’ documenten zijn digitaal te raadplegen via het stadsarchief https://www.archiefbankbrugge.be/

Meebrengen

Je identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek artikel 45