Genealogische opzoekingen

Wegens een verandering in de wetgeving zullen vanaf 1 april a.s. genealogische opzoekingen voorlopig niet mogelijk zijn. Van zodra er meer duidelijkheid is, volgt nader bericht.

Je kan als burger de registers van de burgerlijke stand raadplegen. Vaak heeft een opzoeking te maken met het doen gelden van bepaalde rechten, een juridische procedure of een wetenschappelijk project.

In het huis van de Bruggeling kan je terecht voor

  • geboorteakten vanaf 1921
  • huwelijksakten vanaf 1940
  • overlijdensakten vanaf 1970

Voor akten van oudere datum kan je terecht in het stadsarchief.

Mits toelating rechtbank kunnen afschriften/uittreksels van akten afgeleverd worden aan genealogische opzoekers.

Voorwaarden

Goedkeuring van de rechtbank (voor Brugge is dit Familierechtbank, Kazernevest 3 - 8000 Brugge)

 

Procedure

In eerste instantie dien je een aanvraag in bij de voorzitter van de familierechtsbank om opzoekingen te mogen doen.

Wanneer je die toelating hebt neem je contact op met de dienst burgerzaken: 050 47 53 40 voor een afspraak.

Er is mogelijkheid om opzoekingen te doen op maandag- en dinsdagnamiddag tussen 13u30 en 16u30.

VANAF 1 maart 2019
enkel op dinsdagnamiddag tussen 13u30 en 16u30

Bij elk bezoek tekent de bezoeker het aanwezigheidsregister.

Er mogen geen foto’s genomen worden van de akten. Afschriften kunnen aangevraagd worden.

 

Meebrengen

je identiteitskaart en de toelating van de rechtbank

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek artikel 45

Deel deze pagina