Project Gescheiden Afvalophaling op openbaar domein

Brugge wil een milieuvriendelijke en duurzame stad zijn. Op 7 mei 2019, ondertekende Stad Brugge het Urban Waste Charter, waarbij we inzetten op een duurzamer toerisme- en afvalbeleid. Een van de acties van het beleidsprogramma 2019—2024 stelt dat er op openbaar domein testen zullen gebeuren voor de gescheiden inzameling van restafval en PMD.

Met dit eerste proefproject in samenwerking met Mooimakers, Fostplus en OVAM willen we testen in hoeverre Brugge de verdere uitrol van gescheiden afvalophaling van PMD en restafval op het gehele openbaar domein op een doeltreffende manier kan verwezenlijken.

De openbare afvalmanden op Brugs grondgebied worden meer dan 300.000 keer per jaar geleegd. Wanneer je het PDM en restafval in deze bakken het PMD en het restafval kunt scheiden, dan is dat winst voor het milieu en positief voor het algemene restafvalcijfer van de Stad. Je recycleert zo nog meer materiaal en tegelijkertijd kunnen burgers hun sorteergewoontes van thuis verder zetten in de openbare ruimte. Het is bovendien ook goed voor het algemene restafvalcijfer van de Stad. 

We kozen voor de afvalmanden die in het centrum en op de Zeedijk te vinden zijn. Je kan die namelijk makkelijk opsplitsen. Van dit type zijn er momenteel een driehonderdtal te vinden verspreid over het centrum van de stad (inclusief parken) en de Zeedijk. Voor dit project worden bestaande afvalmanden in vier van elkaar verschillende proefzones omgebouwd om zo te zien welke impact de omgeving heeft op het sorteergedrag van de mensen. De verandering zit hem enkel in de binnenkant van de afvalmand. De binnenbak wordt vervangen door twee afgescheiden halve bakken. De afvalmanden behouden dus hun vertrouwde buitenkant.

Dergelijke afvalmanden vind je op volgende locaties:

  • Stationsplein
  • Geldmuntstraat en Noordzandstraat
  • Zeedijk
  • Sebrechtspark

Op de kaart staan de verschillende zones nog eens extra aangeduid. In totaal worden 54 manden omgebouwd. De inworpopeningen krijgen een duidelijke aanduiding zodat voor iedereen, ongeacht taalkennis, snel duidelijk is welk afval in welke opening terecht kan. Enkele afvalmanden krijgen ook een vlag erbovenop met extra duiding rond het project. 

 Deze afvalmanden zijn trouwens ook voorzien van een apart bakje voor peuken. Een studie van OVAM toont aan dat peuken nog altijd 41% van het zwerfvuil vertegenwoordigen. Mensen aarzelen soms om peuken in afvalmanden te gooien wegens brandgevaar. Met dit apart bakje is er geen enkel excuus meer om de peuk op de grond te gooien.

Naast de visuele controle tijdens de aparte ledigingen zullen ook op geregelde momenten steekproeven genomen worden van de verschillende zones om te kijken naar de zuiverheidsgraad van de twee afvalfracties. Deze resultaten zullen de doorslag geven om het project verder uit te breiden naar andere manden. We rekenen er dus op dat iedereen zijn steentje bijdraagt om afval in het juiste vakje te gooien!

logo Mooimakers

Contactinformatie