Vind je dat je genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat in je geboorteakte staat, dan kun je dat laten aanpassen.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

 • Je doet aangifte bij de ambtenaar op de plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters en dus niet in de geboorteplaats.
 • Voorwaarde: je bent Belg of erkend vluchteling.

Procedure

 1. De procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie voorziet eerst in een eerste aangifte, waarbij de betrokkene verklaart dat hij of zij ervan overtuigd is dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit (zie hiernaast onder 'Documenten': 'Eerste verklaring'). bekijk hier het document over...
 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de procureur des Konings in kennis van de eerste verklaring. Deze heeft 3 maanden de tijd om een negatief advies over te maken.
 3. Na ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na de aangifte legt de betrokkene een tweede verklaring af, waarin hij of zij stelt dat die overtuiging niet gewijzigd is en dat hij of zij geïnformeerd is over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie (zie hiernaast onder 'Documenten': 'Tweede verklaring').
 4. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de akte van aanpassing van registratie van het geslacht op. De aanpassing van de geslachtsregistratie wordt vermeld in de kant van de akten van de burgerlijke stand van betrokkene en de eventuele afstammelingen in de eerste graad.
 5. Betrokkene krijgt bovendien een nieuw rijksregisterdossier (nieuw rijksregisternummer) waarin de aanpassing van de geslachtsregistratie niet zichtbaar is.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfskaart/paspoort
 • Voor de niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van de kinder-/jeugdpsychiater voor de aanpassing van de registratie van het geslacht. (zie hiernaast bij documenten)
  Voor hen is bijstand van de (beide) ouder(s) of de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Zij ondertekenen de eerste verklaring mee bij de burgerlijke stand.
 • Indien je niet in België geboren bent: een recent afschrift van de geboorteakte, voorzien van vertaling in het Nederlands door een beëdigd vertaler in België (indien niet-EU ook legalisatie of apostille)

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Indien de Belgische aangever in België geboren is, maar niet ingeschreven in de bevolkingsregisters, moet hij zich aanbieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van zijn geboorteplaats.
 • Indien de Belgische aangever niet in België geboren is en niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht opmaken.

Regelgeving

Artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek

Contactinformatie