Geslachtsregistratie en wijziging voornaam

Een persoon die zichzelf beschouwt als behorende tot het andere geslacht en ook de behoefte heeft dit gevoel te vertalen naar de realiteit.

Voorwaarden

De Belg of niet-Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de ambtenaar op de plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters en dus niet in de geboorteplaats.

Procedure

De procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie voorziet eerst in een eerste aangifte, waarbij de betrokkene verklaart dat hij of zij ervan overtuigd is dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit. (zie hiernaast bij documenten: eerste verklaring)
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de procureur des Konings in kennis van de eerste verklaring. Deze heeft 3 maanden de tijd om een negatief advies over te maken.
Na ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na de aangifte legt de betrokkene een tweede verklaring af, waarin hij of zij stelt dat die overtuiging niet gewijzigd is en dat hij of zij geïnformeerd is over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. (zie hiernaast bij documenten: tweede verklaring)
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de akte van aanpassing van registratie van het geslacht op. De aanpassing van de geslachtsregistratie wordt vermeld in de kant van de akten van de burgerlijke stand van betrokkene en de eventuele afstammelingen in de eerste graad.
Betrokkene krijgt bovendien een nieuw rijksregisterdossier waarin de aanpassing van de geslachtsregistratie niet zichtbaar is.

 

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfskaart/paspoort
  • Voor de niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van de kinder-/jeugdpsychiater voor de aanpassing van de registratie van het geslacht. (zie hiernaast bij documenten)
    Voor hen is bijstand van de (beide) ouder(s) of de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Zij ondertekenen de eerste verklaring mee bij de burgerlijke stand.

 

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Indien de Belgische aangever in België geboren is maar niet ingeschreven in de bevolkingsregisters moet hij zich aanbieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van zijn geboorteplaats.

Indien de Belgische aangever niet in België geboren is en niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht opmaken.

Voor de niet-ontvoogde minderjarige vanaf 16 jaar is bijstand van de (beide) ouder(s) of de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Zij ondertekenen de eerste verklaring mee bij de burgerlijke stand.

Regelgeving

Artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek

Deel deze pagina

Contactinformatie

Contactpersonen