Geslachtswijziging

Deze procedure kan nog tot en met 30 juni 2018.

Een persoon die zichzelf beschouwt als behorende tot de andere sekse en ook de behoefte heeft dit gevoel te vertalen naar de realiteit.

Voorwaarden

De Belg of niet-Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de ambtenaar op de plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters en dus niet in de geboorteplaats.

Procedure

Wanneer de voorgelegde verklaringen van psychiater en chirurg als voldoende bewijs kunnen aanvaard worden, wordt door de ambtenaar een voorlopige akte opgemaakt die getekend wordt door betrokkene.  Indien de aangever een minderjarig persoon is moet deze bijgestaan worden door een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger.

De voorlopige verklaring wordt doorgestuurd naar de Procureur des Konings.

Na een termijn van 90 dagen (mogelijkheid tot beroep) wordt de verklaring ingeschreven in de registers, de geboorteplaats wordt verwittigd voor het aanbrengen van een randmelding in de geboorteakte.

Er wordt aan betrokkene een nieuwe rijksregisternummer toegekend en betrokkene wordt uitgenodigd voor aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfskaart/paspoort
  • Medisch attest van de psychiater
  • Medisch attest van de chirurg

 

 

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 

 

Indien de Belgische aangever in België geboren is maar niet ingeschreven in de bevolkingsregisters moet hij zich aanbieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van zijn geboorteplaats.

Indien de Belgische aangever niet in België geboren is en niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht opmaken.

 

Regelgeving

Artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek

Deel deze pagina

Contactinformatie