Legalisatie/wettigen handtekening

De legalisatie (of wettiging) van je handtekening verzekert de echtheid van je handtekening. 

Het "echt" verklaren van een handtekening wil zeggen: de ambtenaar bevestigt dat de handtekening wel degelijk toebehoort aan de persoon wiens naam erbij staat vermeld. Het wettigt niet de inhoud van het stuk waarop je handtekening staat.

Voorwaarden

  • De wettiging van de handtekening kan in het om het even welke gemeente op voorwaarde dat de burger ingeschreven is in België. De betrokken persoon hoeft dus geen inwoner van de gemeente te zijn.

Procedure

  1. Je gaat naar het Huis van de Bruggeling of naar één van de deelgemeentehuizen.
  2. Is het document bedoeld voor het buitenland zal je het niet onmiddellijk meekrijgen, want dat moet de bevoegde schepen tekenen.

Meebrengen

  • Document(en) document waarop de handtekening gelegaliseerd/gewettigd moet worden. 
  • Je identiteitskaart (of vervangend document)/verblijfsdocument.

Indien je zelf niet kan komen, is het voldoende om een kopie van je identiteitskaart (recto verso) mee te geven samen met het document waarop je handtekening gewettigd moet worden.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

  • Voor Belgen of Niet-Belgen die niet in België wonen kan de wettiging van de handtekening plaatsvinden bij de dienst legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.
  • De handtekening op diploma's en getuigschriften onderwijs worden gelegaliseerd door de dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming(NARIC-Vlaanderen).
  • Handtekening van de schepen op een attest van de bevolking is enkel vereist als het document dienstig is voor BUZA Ministerie Buitenlandse Zaken - Je kan het wel aanvragen in het Huis van de Bruggeling, maar het document krijg je niet onmiddellijk mee, het wordt opgestuurd.

Regelgeving

Algemene onderrichtingen

Contactinformatie