Legalisatie/wettigen handtekening

De legalisatie (of wettiging) van je handtekening verzekert de echtheid van je handtekening. 

Het "echt" verklaren van een handtekening wil zeggen: de ambtenaar bevestigt dat de handtekening wel degelijk toebehoort aan de persoon wiens naam erbij staat vermeld. Het wettigt niet de inhoud van het stuk waarop je handtekening staat.

Voorwaarden

 • De wettiging van de handtekening kan in het om het even welke gemeente op voorwaarde dat de burger ingeschreven is in België. De betrokken persoon hoeft dus geen inwoner van de gemeente te zijn.

Procedure

 1. Je gaat naar het Huis van de Bruggeling, naar één van de deelgemeentehuizen of de Bus van de Bruggeling.
 2. Is het document bedoeld voor het buitenland zal je het niet onmiddellijk meekrijgen, want dat moet de bevoegde schepen tekenen.

Meebrengen

 • Document(en) document waarop de handtekening gelegaliseerd/gewettigd moet worden. 
 • Je identiteitskaart (of vervangend document)/verblijfsdocument.

Handtekening wettigen voor iemand anders? 

 • de identiteitskaart van deze persoon (originele eID)
 • het document met de handtekening.
 • je identiteitskaart (geen kopie)
 • een ondertekende volmacht

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Voor Belgen of Niet-Belgen die niet in België wonen kan de wettiging van de handtekening plaatsvinden bij de dienst legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Handtekening van de schepen op een attest van de bevolking is enkel vereist als het document dienstig is voor BUZA Ministerie Buitenlandse Zaken - Je kan het wel aanvragen in het Huis van de Bruggeling, maar het document krijg je niet onmiddellijk mee, het wordt opgestuurd.
 • De handtekening op diploma's en getuigschriften onderwijs worden gelegaliseerd door de dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen via e-mail: naric.legalisaties@vlaanderen.be)
  • Toe te voegen door de burger
   • alle te legaliseren documenten in aparte pdf's
   • een kopie van zijn identiteitskaart 
   • De dienst Legalisatie zorgt ook voor de aanvraag van de e-apostille (de Apostille van Den Haag) bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. De burger dient zijn e-mailadres te vermelden en het land waarvoor de apostille aangevraagd wordt. Buitenlandse Zaken zal u daarna contacteren voor de betaling (20 euro). Afhankelijk van de drukte kan het tot 10 werkdagen duren voor de legalisatie rond is. In veel gevallen verloopt de procedure sneller.
  • Bedrag
   • De legalisatie bij Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen) is gratis.
   • De legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie is gratis.

   • De Apostille bij Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kost 20 euro (per document). Buitenlandse Zaken zal u hiervoor contacteren. De hele procedure bedraagt in totaal dus 20 euro.

Regelgeving

Algemene onderrichtingen

Contactinformatie