Getuigschrift recht van toegang en verbetering (bevolkingsregister)

Ben je ingeschreven in het rijksregister dan heb je het recht om je bevolkingsdossier in te kijken, aan te vullen en deze te laten verbeteren.

Om deze te verbeteren moet je wel de nodige bewijsstukken voorleggen (uittreksel uit of afschrift van een akte van de burgerlijke stand, eensluidend verklaard afschrift van een vonnis of een arrest, ...).

Voorwaarden

Iedere persoon ingeschreven in het rijksregister kan info opvragen uit zijn/haar bevolkingsdossier.

Procedure

  • Je dient een schriftelijke aanvraag in, gedagtekend en ondertekend.
  • Op de aanvraag moet je de identiteit van de aanvrager vermelden.
  • Je dient je aanvraag in bij de dienst bevolking.

Je kan jouw persoonlijk dossier zelf inkijken via volgende link https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/, indien je beschikt over een kaartlezer en de pincode van je elektronische ideniteitskaart.

Meebrengen

Identiteitskaart of vervangend attest

Bedrag

gratis

Regelgeving

KB 16.07.1992 (Belgisch Staatsblad 15.08.1992)

Contactinformatie