Wens je graag meer zitgelegenheid nabij je woning?
Wens je met je buren een gezellige babbel met een drankje/hapje in je buurt? Dit is perfect mogelijk!

Als je voetpad voldoende plaats biedt, kan je een gevelbank plaatsen. Vraag hiervoor de toestemming aan van het stadsbestuur.

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet de aanvraag aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen:

 1. Het aanbrengen van een gevelbank dient op een correcte manier te gebeuren:

 1. Check eerst de afmeting van je voetpad ter hoogte van de installatieplaats. De breedte is minimaal 1,20 meter, exclusief boordsteen. Vergeet niet eventuele infrastructuur (wegsignalisatie, parkeerautomaat, straatmeubilair,…) in rekening  te nemen.
 2. Plaats enkel een gevelbank tegen je eigen voorgevel, maak duidelijke afspraken met jouw huisbaas als je huurder bent.
 3. Voor het uitoefenen van commerciële activiteiten op het openbaar domein dient een afzonderlijke vergunning aangevraagd te worden. Voor commerciële activiteiten kan er geen gevelbank ter beschikking gesteld worden. De uitbater moet zelf instaan voor meubilair conform het terrasreglement.

 4. Maak je bekend met de installatiemethode via de installatierichtlijnen. Zie je de installatie zelf niet zitten spreek hiervoor met een vakman. Beoordeel of je buitengevel voldoende draagkracht heeft, bij twijfel vraag advies. De plaatsing gebeurt volledig op eigen risico.

 5. Indien je pand een beschermd monument is, de gevel voorzien is van buitengevelisolatie of niet grenst aan het openbare domein (rooilijn)  kan je helaas geen aanvraag indienen.

 2. Zorg voor de veiligheid bij monteren en gebruik van je gevelbank.

 1. Denk aan de gebruikers van het voetpad en neem na elk gebruik de zitplank terug weg en klap de haken in. Maak zeker geen fietsen of bromfietsen vast aan de haken.
 2. Wees hoffelijk als personen willen passeren en wanneer nodig maak plaats.
 3. Hou rekening met de installatierichtlijnen en zorg telkens voor een veilige werkomgeving.

De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van de gevelbank (afwassen, behandelen, verven,….). Om reden van algemeen belang, bij stopzetting, misbruik of niet-uitvoering van het engagement kan de verwijdering gevraagd worden.

Alle schade die door de installatie of gebruik wordt veroorzaakt is ten laste van de aanvrager.

Procedure

Aanvraag voor vergunning indienen bij de stadsdiensten

Om een gevelbank te monteren, is de eigenaar, bewoner of huurder verplicht om eerst een aanvraag bij Stad Brugge in te dienen via dit webformulier.
Het stadsbestuur zal je aanvraag dan behandelen en je vervolgens een antwoord bezorgen.

De gevelbank kan na het verkrijgen van een vergunning afgehaald worden volgens de richtlijnen vermeld in de vergunning.

Monteren gevelbank

 • Stad Brugge staat kostenloos in voor de gevelbank (2 beugels en 1 plank). Het monteren en produceren hiervoor is ten laste voor de aanvrager.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe de bank binnen de twee maanden na afhaling uit het recyclagepark te installeren. Om dit aan te tonen maakt de aanvrager binnen deze termijn een foto over aan de stad Brugge. Dit gebeurt per mail openbaardomein@brugge.be of per brief tav Stad Brugge – Openbaar Domein, Burg 12, 8000 Brugge.

Hoe aanvragen?

In het online formulier zul je het onderstaande moeten bevestigen/antwoorden:

 • Ben je eigenaar of huurder van de woning. Als huurder: heb je toestemming van de eigenaar?
 • Is je pand een beschermd monument? Ja, je kan geen verdere aanvraag indienen.
 • Is je gevel langs buiten geïsoleerd? Ja, je kan geen verdere aanvraag indienen.
 • Grenst je voorgevel direct aan de roolijn? (=de grens tussen de het openbare domein en aangrenzende private grond)? Neen, je kan geen verdere aanvraag indienen.
 • Je hebt kennis genomen van de installatierichtlijnen en je bent er zeker van dat je gevel voldoende draagkracht heeft.
 • De breedte van het voetpad en of er obstakels aanwezig zijn door doorgang kunnen belemmeren. Smaller dan 1,20 meter? Ja, je kan geen verdere aanvraag indienen.
 • Een foto van de plaats aan de gevel waar je de gevelbank wenst te plaatsen.

 

Bedrag

 • Stad Brugge levert de vergunning kosteloos af.
 • Stad Brugge zal de gevelbank (2 haken en 1 plank) kosteloos voorzien.
 • Alle kosten die verbonden zijn aan het afhalen, monteren en onderhouden van de gevelbank worden door de vergunninghouder betaald. 
  Indien je na verloop van tijd de gevelbank wenst te verwijderen, breng je de dienst Openbaar Domein op de hoogte. Je staat zelf in voor het verwijderen van de gevelbank en herstel van de gevel. 

Regelgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.

Contactinformatie