Zie je graag meer groen in jouw straat? Wens je met een plant jouw straat of gevel op te fleuren? Dit is perfect mogelijk!

Voordelen

 • Zorgt voor verkoeling in de zomer
 • Helpt fijn stof uit de lucht te filteren
 • Houdt regenwater langer vast
 • Helpt geluid te dempen
 • Goed voor de vogels, vlinders, bijen
 • Fleurt je gevel kleurrijk op

Als je voetpad voldoende plaats biedt, kan je een gevelplant aanleggen in het voetpad of aan de gevel van jouw woning. Je moet hiervoor slechts de toestemming aan het stadsbestuur vragen.
Voor extra informatie, nieuws en inspiratie in verband met meer natuur in jouw omgeving kun je terecht bij: Natuur en bos en Natuur in je buurt

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet de aanvraag aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen:

 1. Het aanleggen van een geveltuin dient op een correcte manier te gebeuren:

 1. Leg enkel een geveltuin aan tegen je eigen gevel of maak duidelijke afspraken met jouw verhuurder of buren. Een inplanting op minder dan 50cm van de zijdelingse perceelsgrens is niet wenselijk, om onenigheid tussen buren te vermijden. Een gevelplant kan enkel voor de gevel van de buren groeien bij toestemming van de buren.
 2. Vanaf de gevel mag de bestrating maximaal over 30cm worden weggenomen. Er moet op het voetpad altijd een vrije doorgang zijn van minimum 1m.
 3. Indien uit de databanken van de stad blijkt dat onder de verwijderde bestrating ondiepe nutsleidingen aanwezig zijn, kan een vergunning geweigerd worden.
 4. De gevelbeplanting mag niet meer dan 50cm buiten het gabariet van de gevel komen. Snoei de planten tijdig zodat ze de vrije doorgang nooit belemmeren. Boven de 2m20 mogen de planten wat breder uitgroeien.
 5. Indien je gevel een beschermd monument is dien je voorafgaandelijk een goedkeuring aan te vragen via Onroerend erfgoed. Deze goedkeuring dien je toe te voegen in je aanvraag.   
 6. Zorg dat alle straatnaambordjes en borden voor gas en water altijd zichtbaar blijven.
 7. Houd klimplanten weg uit goten, voor ramen en van dakpannen door regelmatig te snoeien. 
 8. De meeste planten hechten zich niet aan jouw gevel, maar hebben klimhulp nodig. Kies een klimhulp die past bij de groeiwijze van jouw klimplant. Kies een stevige klimhulp in duurzaam materiaal.

 

2. Zorg voor de veiligheid bij aanleg en onderhoud van de geveltuin:

 1. Kies voor de juiste onderhoudsvriendelijke plant. De geveltuin mag geen hinder veroorzaken voor de voetgangers en andere weggebruikers. Zo zijn stekelige of doornige planten niet wenselijk. Dergelijke planten zijn gevaarlijk voor blinden, slechtzienden en kinderen. Vermijd planten met veel bessen of planten die giftig zijn voor de mens. De medewerkers van de stad helpen jou graag verder met de soortkeuze.
 2. Controleer regelmatig de staat van de klimhulp en grijp tijdig in.
 3. De rand rond de uitsparing in  het voetpad mag niet hoger zijn dan 10 cm. Vermijd scherpe randen om ongevallen te voorkomen.

De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de aanplanting, eventuele klimhulp en het onderhoud van de geveltuin. Dit onderhoud moet regelmatig gebeuren zodat altijd voldaan wordt aan de algemene voorwaarden. Indien onderhoud achterwege blijft, kan de stad de nodige onderhoudshandelingen ambtshalve uitvoeren en de kost hiervan terug vorderen bij de vergunninghouder.

Alle schade die door de gevelplant wordt veroorzaakt (behalve aan het openbaar domein) is ten laste van de aanvrager.

Procedure

Aanvraag voor vergunning indienen bij de stadsdiensten

Om een geveltuin aan te planten, is de eigenaar, bewoner of huurder verplicht om eerst een aanvraag bij de stadsdiensten in te dienen om een vergunning te verkrijgen.
De geveltuin wordt na het verkrijgen van een vergunning gerealiseerd.

Plaatsen plantvak

Openbaar Domein kan kosteloos instaan voor de aanleg van een plantvak. Telkens in de maanden februari en oktober - net voor het plantseizoen - zal de aanleg plaatsvinden.
Indien je woning onderkelderd is, kan de dienst Openbaar Domein niet instaan voor de aanleg van het plantvak om schade aan je kelder te vermijden.

Hoe aanvragen?

Je deelt het volgende mee in je aanvraag:

 • Ben je eigenaar of huurder van de woning;
 • Is de woning onderkelderd;
 • Laat je het plantvak aanleggen door Openbaar Domein of sta je hiervoor zelf in;
 • De plantsoort die je wenst te plaatsen;
 • De breedte van het voetpad en of er een verhoogd voetpad is;
 • Een foto of schets van de plaats aan de gevel waar je de plant wenst te plaatsen.

Hoe dien je je aanvraag in?

Het stadsbestuur behandelt jouw aanvraag.

Je ontvangt een antwoord van het stadsbestuur.

Bedrag

 • Stad Brugge levert de vergunning kostenloos af.
 • Stad Brugge zal het plantvak kosteloos aanleggen.
 • Alle kosten die verbonden zijn aan het aanplanten en onderhouden van de geveltuin worden door de vergunninghouder betaald. 
  Indien je na verloop van tijd het plantvak wenst te verwijderen, breng je de dienst Openbaar Domein op de hoogte. Je staat zelf in voor het verwijderen van de plant, de dienst Openbaar Domein zal kosteloos het voetpad in oorspronkelijke staat herstellen.

Regelgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.

Contactinformatie