Zie jij graag meer groen in jouw straat? Wens je met een plant jouw straat of gevel op te fleuren? Dit is perfect mogelijk!

Voordelen van een gevelplant:

 • verkoeling in de zomer
 • filtert fijn stof
 • houdt regenwater langer vast
 • dempt geluid
 • goed voor vogels, vlinders, bijen
 • fleurt je gevel op

Is er voldoende plaats op het voetpad voor je deur? Dan kun je een gevelplant plaatsen. Je moet hiervoor wel de toestemming vragen aan het stadsbestuur.
Voor extra informatie, nieuws en inspiratie in verband met meer natuur in jouw omgeving kun je terecht op de website van Natuur en bos en Natuur in je buurt .

Voorwaarden

 Plaats je gevelplant op de juiste manier

 • Plaats een gevelplant alleen tegen je eigen gevel of maak duidelijke afspraken met jouw verhuurder of buren. Plaats je gevelplant op minstens 50 cm van de perceelgrens.  Als je gevelplant over de perceelgrens komt, heb je toestemming van de buren nodig.

 • Vanaf de gevel mag de bestrating maximaal over 30 centimeter worden weggenomen. Er moet op het voetpad altijd een vrije doorgang zijn van minimum 1 meter.
 1. Indien uit de databanken van de stad blijkt dat onder de verwijderde bestrating ondiepe nutsleidingen aanwezig zijn, kan een vergunning geweigerd worden.

 2. De gevelbeplanting mag niet meer dan 50 centimeter buiten het gabariet van de gevel komen. Snoei de planten tijdig zodat ze de vrije doorgang nooit belemmeren. Boven de 2 meter 20 centimeter mogen de planten wat breder uitgroeien.

 3. Indien je gevel een beschermd monument is of deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht dien je voorafgaandelijk een goedkeuring aan te vragen via de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken (Onroerend erfgoed) 
  Deze goedkeuring dien je toe te voegen in je aanvraag.

  Gelieve op voorhand contact op te nemen met Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken.
  Contact:
  Oostmeers 17, 8000 Brugge
  050 47 23 65
  monumentenzorg@brugge.be

 4. Zorg dat alle straatnaambordjes en borden voor gas en water altijd zichtbaar blijven.

 5. Houd klimplanten weg uit goten, voor ramen en van dakpannen door regelmatig te snoeien. 

 6. De meeste planten hechten zich niet aan jouw gevel, maar hebben klimhulp nodig. Kies een klimhulp die past bij de groeiwijze van jouw klimplant. Kies een stevige klimhulp in duurzaam materiaal.

2. Zorg voor de veiligheid bij aanleg en onderhoud van de geveltuin:

 1. Kies voor de juiste onderhoudsvriendelijke plant. De geveltuin mag geen hinder veroorzaken voor de voetgangers en andere weggebruikers. Zo zijn stekelige of doornige planten niet wenselijk. Dergelijke planten zijn gevaarlijk voor blinden, slechtzienden en kinderen. Vermijd planten met veel bessen of planten die giftig zijn voor de mens. De medewerkers van de stad helpen jou graag verder met de soortkeuze.

 2. Controleer regelmatig de staat van de klimhulp en grijp tijdig in.

 3. De rand rond de uitsparing in  het voetpad mag niet hoger zijn dan 10 centimeter. Vermijd scherpe randen om ongevallen te voorkomen.

De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de aanplanting, eventuele klimhulp en het onderhoud van de geveltuin. Dit onderhoud moet regelmatig gebeuren zodat altijd voldaan wordt aan de algemene voorwaarden. Indien onderhoud achterwege blijft, kan de stad de nodige onderhoudshandelingen ambtshalve uitvoeren en de kost hiervan terug vorderen bij de vergunninghouder.

Alle schade die door de gevelplant wordt veroorzaakt (behalve aan het openbaar domein) is ten laste van de aanvrager.

Procedure

Aanvraag voor vergunning indienen bij de stadsdiensten

Om een geveltuin aan te planten, is de eigenaar, bewoner of huurder verplicht om eerst een aanvraag bij de stadsdiensten in te dienen om een vergunning te verkrijgen.
De geveltuin wordt na het verkrijgen van een vergunning gerealiseerd.

Plaatsen plantvak

Openbaar Domein kan kosteloos instaan voor de aanleg van een plantvak. Telkens in de maanden februari, mei en oktober - net voor het plantseizoen - zal de aanleg plaatsvinden. 
Aanvragen moet je 1 maand voor de aanlegperiode doorgeven, nadien is aanleg voor de volgende aanlegperiode.
Een tuinaannemer zal 1 of meerdere tegels verwijderen, een boordsteen plaatsen en het gevelplantvak opvullen met teelaarde.
De aanplanting, eventuele klimhulp en het onderhoud van de geveltuin moet door de aanvrager zelf gebeuren.

Indien je woning onderkelderd is, kan de dienst Openbaar Domein niet instaan voor de aanleg van het plantvak om schade aan je kelder te vermijden.
Is je woning onderkelderd en/of wens je zelf het gevelplantvak aan te leggen,  dan kun je dit ook aanvragen. Je moet dan wel kunnen voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden.
Het is telkens verplicht om een boordsteen te plaatsen rond het plantvak.

Hoe aanvragen?

Je deelt het volgende mee in je aanvraag:

 • Ben je eigenaar of huurder van de woning;
 • Is de woning onderkelderd;
 • Laat je het plantvak aanleggen door Openbaar Domein of sta je hiervoor zelf in;
 • De plantsoort die je wenst te plaatsen;
 • De breedte van het voetpad en of er een verhoogd voetpad is;
 • Een foto of schets van de plaats aan de gevel waar je de plant wenst te plaatsen.

Hoe dien je je aanvraag in?

Het stadsbestuur behandelt jouw aanvraag. Je ontvangt een antwoord van het stadsbestuur.

Meebrengen

 

Bedrag

 • Stad Brugge levert de vergunning kostenloos af.
 • Stad Brugge zal het plantvak kosteloos aanleggen.
 • Alle kosten die verbonden zijn aan het aanplanten en onderhouden van de geveltuin worden door de vergunninghouder betaald. 
  Indien je na verloop van tijd het plantvak wenst te verwijderen, breng je de dienst Openbaar Domein op de hoogte. Je staat zelf in voor het verwijderen van de plant, de dienst Openbaar Domein zal kosteloos het voetpad in oorspronkelijke staat herstellen.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.

Contactinformatie