Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

Bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn, moet je rekening houden dat iedereen (ook rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips,…)
het gebouw kan bereiken en betreden.

Je dient dus rekening te houden met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.