Gewijzigd verkeersverloop naar aanleiding van de huidige fase heraanleg ’t Zand en Vrijdagmarkt

13
sep
2017

Sinds 11 september jl. werd een nieuwe fase van de heraanleg ’t Zand aangevat.

Er wordt gewerkt in de zone afgebakend door de Noordzandstraat, de Hoefijzerlaan, de helft van het middenplein kant Hoefijzerlaan tot aan de tijdelijke omleidingsweg en tot aan de afgewerkte zone tussen Noordzandstraat en Zuidzandstraat. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde van deze werkzaamheden voorzien tegen 8 januari 2018.

Sinds 14 september kan het busverkeer ook weer gebruik maken van de busluifel naast het Concertgebouw en kan het verkeer van de Unesco-rotonde ook weer van deze weg gebruik maken om naar de tijdelijke weg over ’t Zand richting Zuidzandstraat te rijden.

Vaststelling

Het aanvankelijk voorgestelde verkeersverloop voor deze nieuwe fase van de heraanleg blijkt echter onvoldoende beschikbare ruimte te bieden om het autoverkeer, het fietsverkeer, de voetgangers en de exploitatie van de bushaltes aan de luifel op een verkeersveilige manier te organiseren. De Politie besliste daarom om het verkeersverloop aan te passen om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te kunnen verzekeren.

Aangepast verkeersverloop vanaf woensdag 14 september

 • Boeveriestraat:
  De Boeveriestraat blijft afgesloten voor het autoverkeer ter hoogte van de Vrijdagmarkt/Koning Albert I-laan. Er wordt een hindernisvrije doorgang voor fietsers voorzien van 2,5 meter naar de tijdelijke weg over ’t Zand. De voetgangers kunnen de afgewerkte zones van het trottoir volgen richting centrum of naar de busluifel.
 • De Vrijdagmarkt:

Op de Vrijdagmarkt blijft het autoverkeer ter hoogte van de Hauwerstraat, verplicht rechtsaf rijden, zoals tijdens de huidige fase. Het autoverkeer kan dus niet de verbinding maken naar de Unescorotonde en het station. De huidige wegomleggingen blijven uiteraard ook behouden. Fietsers kunnen het fietspad of de veiligheidsdoorgang volgen langs de Vrijdagmarkt richting Hauwerstraat en Boeveriestraat. De busbaan langs de Vrijdagmarkt wordt terug opengesteld voor de bussen die rechtdoor de luifel en de bushalte langs de Koning Albert I-laan kunnen bedienen.

 • Hauwerstraat:

In de Hauwerstraat blijft het verkeersverloop hetzelfde zoals in de huidige fase: tussen de Zwijnstraat en de Vrijdagmarkt geldt beperkt éénrichtingsverkeer met toegelaten rijrichting naar de Zwijnstraat. De fietsers die richting centrum rijden, krijgen een veiligheidsdoorgang tot aan de kruising met de busbaan, en blijven zo gescheiden van het autoverkeer.

 • Koning Albert I-laan vanaf Unescorotonde:

Het verkeer met bestemming centrum blijft toegelaten en mogelijk langs de Koning Albert I-laan vanaf de Unescorotonde, langs het Concertgebouw. Op de autoluwe shoppingdagen kunnen dan wel bewoners, met een doorlaatbewijs, en bussen langs deze weg nog naar het centrum.

Ter hoogte van de bushaltes wordt een bijzondere overrijdbare berm gemarkeerd afgescheiden van de rijbaan voor het andere verkeer.

 • ’t Zand:

De verbinding tussen de Zuidzandstraat en de Noordzandstraat verdwijnt definitief in deze fase.

 • Noordzandstraat:

Het auto- en fietsverkeer in de Noordzandstraat is onderbroken vanaf de Artoisstraat (kruispunt inbegrepen) tot voorbij het kruispunt met de Hoefijzerlaan (richting Bloedput / Bevrijdingslaan). Het verkeer in de Noordzandstraat wordt omgeleid via de Wulfhagestraat en de Beenhouwersstraat naar de R30 Gulden-Vlieslaan.

Fietsers worden in een eerste deelfase van deze werken omgeleid via de Wulfhagestraat en de Speelmansrei om dan de Noordzandstraat te dwarsen naar een veiligheidsdoorgang langs de werfzone op ’t Zand. Na het herfstverlof (6 november a.s.) zullen fietsers opnieuw rechtstreeks de aansluiting via de Noordzandstraat naar ’t Zand, Vrijdagmarkt en Smedenstraat kunnen maken, het gemotoriseerd verkeer nog niet.

Er worden extra fietsenstallingen voorzien in de Noordzandstraat tussen ’t Zand en de Dweerstraat.

 • Artoisstraat:

De Artoisstraat is niet toegankelijk vanaf de Noordzandstraat tussen 11 september en het herfstverlof (5 november).

 • Smedenstraat:

In de week van 25 september wordt door de nutsmaatschappijen een sleuf gemaakt dwars over de Smedenstraat naar de Hoefijzerlaan (huisnummer 5/7) om alle leidingen met elkaar te verbinden. Tijdens de sleufwerken in de Hoefijzerlaan, wordt het fietspad naar de rechterrijstrook geleid en zal al het overige verkeer gebruik maken van de busbaan.
Gedurende de onderbreking van de Smedenstraat is een omleiding voorzien. Het verkeer (max. 3,5 ton) komende uit de Hoefijzerlaan volgt een omleiding via de Lane en de Zevensterrenstraat. Zwaar verkeer (+3,5 ton) wordt doorgestuurd via de Vrijdagmarkt naar de Hauwerstraat en vervolgens via de Zwijnstraat en de Kegelschoolstraat naar de Smedenstraat. De Kegelschoolstraat wordt daarom tijdelijk van rijrichting veranderd. Het verkeer dat vanaf de Smedenstraat nog terug wil rijden naar het Beursplein, kan dit doen via de Hendrik Consciencelaan en de Hauwerstraat.

Er is een hindernisvrije doorgang voor fietsers voorzien op bepaalde plaatsen langs de werfzone, waar het fietspad onderbroken wordt door de werken. De toegang tot de garages Vrijdagmarkt 13 blijft maximaal gevrijwaard, kortstondige onderbrekingen zijn echter niet uit te sluiten. Voor de toegang tot de woningen en handelszaken zijn loopbrugjes voorzien.

 • Verkeer van Sint-Andries, met bestemming Station en Unescorotonde

Dit verkeer rijdt via de Stationslaan naar de Balkonrotonde - Unescorotonde of via de Bevrijdingslaan en de tunnel onder ’t Zand naar de Unescorotonde.  Via de Smedenpoort en Hendrik Consciencelaan kan men niet naar de Unescorotonde rijden.

Bussen van De Lijn

 • Lijnen 4, 13 en 14:

De bussen zullen vanaf ’t Zand via de Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt naar de Stadsschouwburg rijden om dan over te gaan naar hun normale reisweg.

Niet bediende haltes: de Snuffel, Sint Jacobskerk, Ezelpoort, Beenhouwerstraat en Hoefijzer.

Tijdelijke haltes: Sint-Salvatorskerk en Markt.

 • Lijn 11:

De bussen zullen vanaf ’t Zand via de Katelijnestraat rijden en verder via de Dyver (halte OLV-Kerk) aansluiten op hun normale reisweg.

Niet bediende haltes: Sint-Salvatorskerk

 • Lijn 12:

De bussen zullen vanaf ’t Zand via de Katelijnestraat rijden en verder via de Dyver (halte OLV-Kerk) rijden, rechtsaf Garenmarkt, Gentpoortstraat, R30 naar de Katelijneparking.

Niet bediende haltes: Sint-Salvatorskerk, Markt, Vismarkt, Sint-Jansplein, Stadsschouwburg, Kipstraat, Poitevinstraat, Howest, N. Gombertstraat, Ezelpoort, Beenhouwerstraat en Hoefijzer.

Tijdelijke haltes: alle haltes op de omleidingsweg.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200

Leveringen horeca en handelszaken ’t Zand

De leveringen voor de handelszaken op ’t Zand kunnen gebeuren via de Noordzandstraat (stuk tussen Dweerstraat en Artoisstraat). Hiervoor is het noodzakelijk om het éénrichtingsverkeer in voormeld gedeelte van de Noordzandstraat tijdelijk af te schaffen voor het plaatselijk verkeer. Leveringen zijn ook mogelijk via de Zuidzandstraat. Via het plein of de opgebroken rijbaan zullen leveringen niet mogelijk zijn.

Meer informatie over de werkzaamheden ?

 • Openbaar Domein – Wegen – sector centrum, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 14.00 u. tot 16.00 u.

Deel deze pagina