Gezonde Gemeente Brugge

Gezonde gemeente

Brugge is een Gezonde Stad.

Om onze inspanningen op vlak van gezondheid te vergroten, tekenden zowel de stad Brugge als het OCMW Brugge het charter ‘Gezonde Gemeente’. Onder de noemer ‘Gezonde Gemeente Brugge’ slaan beide lokale besturen de handen in elkaar om van Brugge een gezonde stad maken!

Samen met verschillende partners in de sociale en medische sector organiseren we preventieve acties rond gezondheidsthema's zoals dementie, kanker, geestelijke gezondheid, diabetes, ... .
Het doel van deze acties is onze burgers en personeelsleden informeren en sensibiliseren rond verschillende gezondheidsthema’s zodat zij zelf, eventueel met hulp en begeleiding van professionelen (huisarts, specialist, diëtist, ...), de nodige stappen kunnen nemen naar een gezond en evenwichtig leven.

Wil je op de hoogte blijven van de acties en projecten van Gezonde Stad Brugge en het laatste gezondheidsnieuws?
Neem dan een kijkje op de Facebookpagina.

Contactinformatie