Gezonde Gemeente

Gezonde gemeente

Jaarlijks organiseert de dienst Welzijn, in samenwerking met verschillende partners in de sociale en medische sector, een actie rond een bepaald gezondheidsthema.

In het verleden zetten wij reeds initiatieven op poten rond osteoporose, dementie, kanker, geestelijke gezondheid, diabetes, ... .

Het doel van de acties is onze burgers en personeelsleden informeren en sensibiliseren rond deze thema’s zodat zij zelf, eventueel met hulp en begeleiding van professionelen (huisarts, specialist, diëtist, ...), de nodige stappen kunnen nemen naar een gezond en evenwichtig leven.

Charter Gezonde Gemeente

Om onze inspanningen op vlak van gezondheid te vergroten, tekenden zowel de stad Brugge als het OCMW Brugge begin 2013 het charter ‘Gezonde Gemeente’. Onder de noemer ‘Gezonde Gemeente Brugge’ willen beide besturen de komende jaren nog meer inzetten op de gezondheid van onze inwoners en personeelsleden van Stad Brugge en het stedelijk gezondheidsbeleid verder en in overleg met diverse gezondheidspartners uitbouwen. We willen van Brugge een gezonde stad maken!

Om ervoor te zorgen dat al onze initiatieven voor iedereen duidelijk herkenbaar zijn, worden al onze acties en campagnes van het logo ‘Gezonde Gemeente Brugge’ voorzien. Dit logo staat garant voor kwaliteit.

Wil je op de hoogte blijven van onze acties en campagnes?
Neem dan gerust een kijkje op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/pages/Gezonde-Gemeente-Brugge/943039675729598?fref=ts


of op de website van Gezonde Gemeente Brugge www.gezondegemeentebrugge.be

Inschrijven op de nieuwsbrief van ‘Gezonde Gemeente Brugge’ kan via www.gezondegemeentebrugge.be/Nieuwsbrief.aspx

Deel deze pagina