Gezonde Stad Brugge

Gezonde Stad Brugge 


Gezonde Stad  
Wachtkamerschermen


Brugge is een Gezonde Stad.

Om onze inspanningen op vlak van gezondheid te vergroten, tekenden zowel de stad Brugge als het OCMW Brugge het charter ‘Gezonde Gemeente’. Onder de noemer ‘Gezonde Gemeente Brugge’ slaan beide lokale besturen de handen in elkaar om van Brugge een gezonde stad te maken!

Samen met verschillende partners in de sociale en medische sector organiseren we preventieve acties rond gezondheidsthema's zoals dementie, kanker, geestelijke gezondheid, diabetes, ... .

Het doel van deze acties is onze burgers en personeelsleden informeren en sensibiliseren rond verschillende gezondheidsthema’s zodat zij zelf, eventueel met hulp en begeleiding van professionelen (huisarts, specialist, diëtist, ...), de nodige stappen kunnen nemen naar een gezond en evenwichtig leven. 

GEZONDHEIDSCAMPAGNE ZKT. WACHTKAMERSCHERM

Samen met de Eerstelijnszone Brugge en Logo Brugge-Oostende gaan we op zoek naar (wachtkamer)schermen in onze stad. Heb jij een scherm in jouw winkel, praktijk of organisatie. Bezorg jouw gegevens via het Logo en wij leveren jullie actuele gezondheidscampagnes aan!

Contactinformatie