Verzamelingen glasplaten uit het interbellum geschonken aan het Guido Gezellearchief

18
apr
2017

Het Gezellearchief ontving twee houten dozen met in totaal 95 glaspositieven voor het geven van lezingen over Guido Gezelle. Die werden in 1930 door de Kristelijke Arbeidersjeugd aangekocht naar aanleiding van het Jubileumjaar 1930. De originele fotograaf is Emiel Ooms. Bijgevoegd waren twee kartonnen doosjes met tekstbriefjes voor het geven van de lezingen.

De platen zijn in verband te brengen met de Diestse leraar Omer Van Audenhaege, die in het interbellum voordrachten gaf over Gezelle en Prosper Van Langendonck, aan de hand van "lichtbeelden" van zijn oud-leerling Emiel Ooms (reclamedrukwerk in Gezellearchief). Paul Allossery, conservator van het Gezellemuseum, had hen op 3 en 4 september 1929 geholpen bij de samenstelling en de opnames.

In het Gezellearchief bevindt zich reeds een gelijkaardige reeks (inmiddels gedigitaliseerd) in een versierde kist. Door intensief gebruik is die echter onvolledig en vertoont die veel slijtage. Deze hiaten konden nu aangevuld en gedigitaliseerd worden op basis van de schenking. De aanwinst laat vermoeden dat verenigingen de voordracht als zelfstandig educatief pakket konden bestellen om eigen voordrachten te geven.

Kom meer te weten over het bewaren van deze glaspositieven tijdens de tentoonstelling 'Voor en na: 25 jaar boekrestauratie in de Openbare Bibliotheek Brugge' naar aanleiding van Erfgoeddag.

Deel deze pagina