Goeiendagprijs 2019: zaak met de mooiste Nederlandse naam gezocht

2
mei
2019

Op maandag 10 juli wordt voor de achtste keer de tweejaarlijkse Goeiendagprijs voor de beste Nederlandstalige naam voor handelszaken en andere panden uitgereikt.

De prijs, een bedrag van 500 euro, is een initiatief van het stadsbestuur en het 11-Juli Komitee. Aanleiding was het steeds opnieuw opduiken van anderstalige en nietszeggende namen voor horecazaken en winkelpanden. De naam van de prijs, ‘Goeiendagprijs’, verwijst uiteraard naar de spontane welkomstgroet aan de klant.

De prijs is bedoeld voor horecazaken, winkels en andere bedrijven en organisaties op Brugs grondgebied die in de laatste twee jaar zijn gesticht en een originele inventieve Nederlandstalige naam hebben gekozen.
De laureaat van de laatst editie was Voorsmaak, een nieuw jaarlijks culinair evenement. In 2015 was de kledingzaak Twee Meisjes in de Sint-Jakobsstraat. In 2013 was dierenartspraktijk Van Kop tot Staart, op de hoek van de Langestraat en de Predikherenstraat de uitverkorene.

De Zoete Zonde

In 2011 werd restaurant ’t Jong Gerecht  in de Langestraat bekroond. In 2009 kreeg bistro Refter in de Molenmeers de prijs. In 2007 werd de prijs toegekend aan restaurant De Zoete Zonde in Sint-Andries. De eerste laureaat, nu veertien jaar geleden, was kapperszaak De Hoofdzaak uit Sint-Andries.

De oorkonde van de prijs wordt overhandigd tijdens de academische zitting in de Gotische Zaal van het stadhuis naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 10 juli 2019.

Alle in aanmerking komende handelszaken kunnen zich kandidaat stellen. Instellingen, bedrijven of bedrijventerreinen komen eveneens in aanmerking. Ook particulieren of verenigingen mogen een naam opgeven die hen bijzonder is opgevallen.De namen moeten gegeven zijn sinds de toekenning van de vorige prijs in juli 2017.

Een jury, samengesteld uit leden van de Stedelijke Adviescommissie voor Straatnamen en het 11-Juli Komitee, zal zich buigen over de voorstellen.

Kandidaturen worden ingewacht bij de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen, p/a Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge  (stadsarchief@brugge.be ) of bij het 11-Juli Komitee, p/a Olieboomstraat 26, 8020 Oostkamp (roelandvddriessche@hotmail.com ), ten laatste op maandag 10 juni 2019.

Deel deze pagina