Concessie op de begraafplaats aanvragen of verlengen

Een concessie verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik van een grafplaats voor een bepaalde duur.

Een concessie is niet overdraagbaar.

Je kan alleen een concessie krijgen voor plaatsen bestemd als grafplaats.

Je kan een concessie krijgen voor :

 • begraving in volle grond
 • grafkelder
 • begraving in een columbarium
 • begraving in een urneveld

voor de duur van

 • 15 jaar
 • 25 jaar
 • 50 jaar

Voor nieuwe grafkelders en urnekelders is de duur van de concessie voor 50 jaar.

Je kan ook een oude grafkelder overnemen. Neem hiervoor contact met de dienst.

Voorwaarden

Heb je een concessie dan moet je:

 • een grafteken plaatsen; ten laatste tegen het einde van de zesde maand te rekenen vanaf de eerste bijzetting of begraving
 • dit grafteken gedurende de volledige duur van de concessie laten staan en in goede staat onderhouden
 • je schikken naar alle huidige en toekomstige reglementen en ordemaatregelen omtrent de begrafenisdienst.

Procedure

Wanneer verlengen ?

 • Aan de ingang van alle begraafplaatsen kun je lijsten raadplegen met  daarop de aankondiging van de consessies die datzelfde jaar vervallen. 
 • Eén jaar voor het vervallen van de vergunning worden bij de grafplaats bordjes geplaatst om het vervallen van de concessie aan te kondigen. Je wordt hiervoor niet aangeschreven.

Je kan ook contact opnemen met het Huis van de Bruggeling om te weten wanneer een concessie eindigt.

Hoe verlengen ?
Neem contact op met ons, telefonisch of via mail (overlijdens@brugge.be)
Maak een afspraak.

Meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

De prijzen van de concessies zijn vastgesteld in een tariefreglement.
Je kan een verlenging van concessie krijgen volgens de voorwaarden en het tarief die op dat ogenblik van kracht is.

Prijzen concessies vanaf 2014

Grafkelder
nieuwe concessie - altijd 50 jaar

 • 1 tot 3 personen: 1.780 euro
 • 4 tot 6 personen: 2.920 euro
 • 7 tot 9 personen: 4.160 euro

Verlenging grafkelder 50 jaar

 • 1 tot 3 personen: 1.780 euro
 • 4 tot 6 personen: 2.920 euro
 • 7 tot 9 personen: 4.160 euro

Verlenging grafkelder 25 jaar

 • 1 tot 3 personen: 890 euro
 • 4 tot 6 personen: 1.456 euro
 • 7 tot 9 personen: 2.080 euro

verlenging grafkelder 15 jaar

 • 1 tot 3 personen: 534 euro
 • 4 tot 6 personen: 880 euro
 • 7 tot 9 personen: 1.248 euro

Begraving In volle grond

voor 50 jaar

 • 1 persoon: 665 euro
 • vanaf 2e persoon: 1.115 euro per bijkomend persoon

voor 25 jaar

 • 1 persoon: 460 euro
 • vanaf 2e persoon: 780 euro per bijkomend persoon

voor 15 jaar

 • 1 persoon: 324 euro
 • vanaf 2e persoon: 521 euro per bijkomend persoon

Urnen:
eenmalig kost bij aangaan van de concessie:
- voor een urnezandgraf - huur van de sokkel: 225 euro
- voor een urnekelder - huur van de sokkel: 225 euro + huur kelder: 225 euro

 • voor 50 jaar: 665 euro per urne
 • voor 25 jaar: 460 euro per urne
 • voor 15 jaar: 324 euro per urne

Uitzonderingen

Een grafconcessie die oorspronkelijk voor eeuwig werd aangegaan is sinds de wet van 20 juli 1971 beperkt in tijd tot 50 jaar. Een eeuwige concessie was kosteloos en zal dat altijd blijven, ook bij verlenging.

Eénieder die het aanbelangt kan een grafconcessie verlengen. Bij onenigheid beslist de familierechtbank.

Regelgeving

 • Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
 • Politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad op 23 november 2015.

Contactinformatie