Concessie op de begraafplaats aanvragen of verlengen

Een concessie verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik van een grafplaats voor een bepaalde duur. 
Je kan een concessie krijgen voor:

 • begraving in volle grond
 • grafkelder
 • begraving in een columbarium
 • begraving in een urneveld

voor de duur van 15 jaar, 25 jaar of 50 jaar.

Voor nieuwe grafkelders en urnekelders is de duur van de concessie voor 50 jaar. Neem hiervoor contact met de dienst Overlijden.

Indien je opteert om géén betalende concessie aan te gaan, blijft het graf gratis 10 jaar bestaan. Gedurende die 10 jaar of op het einde van die 10 jaar kan je deze omzetten naar een betalende concessie, waarbij de concessie dan een aanvang neemt 1 januari na de sterfdatum.

Deze laatse optie is voorzien voor nabestaanden die geen concessie willen of kunnen betalen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een concessie:

 • Een concessie is niet overdraagbaar.
 • Je kan alleen een concessie krijgen voor plaatsen bestemd als grafplaats.

Heb je reeds een concessie dan moet je:

 • een grafteken plaatsen; ten laatste tegen het einde van de zesde maand te rekenen vanaf de eerste bijzetting of begraving.
 • dit grafteken gedurende de volledige duur van de concessie laten staan en in goede staat onderhouden.
 • je schikken naar alle huidige en toekomstige reglementen en ordemaatregelen omtrent de begrafenisdienst.

Procedure

Wanneer verlengen?

 • Aan de ingang van alle begraafplaatsen kun je lijsten raadplegen met daarop de aankondiging van de consessies die datzelfde jaar vervallen. 
 • Eén jaar voor het vervallen van de vergunning worden bij de grafplaats bordjes geplaatst om het vervallen van de concessie aan te kondigen. Je wordt hiervoor niet aangeschreven.
 • Je kan ook contact opnemen met het Huis van de Bruggeling om te weten wanneer een concessie eindigt.
 • Je raadpleegt de website van stad Brugge.

Wil je weten hoelang de huidige concessie voor een bepaald graf nog loopt, kijk dan zeker de lijst na https://www.brugge.be/overzicht-begraafplaatsen.

Hoe verlengen?

 • Neem contact op met ons: telefonisch 050 32 44 95 of via mail overlijden@brugge.be Maak een afspraak.

Meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

De prijzen van de concessies zijn vastgesteld in een retributiereglement. Je kan een verlenging van een concessie krijgen volgens de voorwaarden en het tarief die op dat ogenblik van kracht zijn.

 • Prijzen concessies vanaf 2014
  • Grafkelder: 
   • Nieuwe concessie - altijd 50 jaar:
    • 1 tot 3 personen: € 1.780 
    • 4 tot 6 personen: € 2.920 
    • 7 tot 9 personen: € 4.160 
   • Verlenging grafkelder - 50 jaar:
    • 1 tot 3 personen: € 1.780
    • 4 tot 6 personen: € 2.920 
    • 7 tot 9 personen: € 4.160
   • Verlenging grafkelder - 25 jaar:
    • 1 tot 3 personen: € 890
    • 4 tot 6 personen: € 1.456
    • 7 tot 9 personen: € 2.080 
   • Verlenging grafkelder - 15 jaar:
    • 1 tot 3 personen: € 534 
    • 4 tot 6 personen: € 880 
    • 7 tot 9 personen: € 1.248 

  • Begraving in volle grond:
   • Voor 50 jaar:
    • 1 persoon: € 665 
    • Vanaf 2e persoon: € 1.115 per bijkomend persoon
   • Voor 25 jaar:
    • 1 persoon: € 460 
    • Vanaf 2e persoon: € 780 per bijkomend persoon
   • Voor 15 jaar:
    • 1 persoon: € 324 
    • Vanaf 2e persoon: € 521 per bijkomend persoon

  • Urnen:
   • Voor 50 jaar: € 665 per urne
   • Voor 25 jaar: € 460 per urne
   • Voor 15 jaar: € 324 per urne
   • Eenmalige kost bij aangaan van de concessie voor een urne:
    • Voor een urnezandgraf - huur van de sokkel: € 225 
    • Voor een urnekelder - huur van de sokkel: € 225 + huur kelder: € 225 
    • voor een columbarium - huur nis € 225

Uitzonderingen

 • Een grafconcessie die oorspronkelijk voor eeuwig werd aangegaan, is sinds de wet van 20 juli 1971 beperkt in tijd tot 50 jaar. Een eeuwige concessie was kosteloos en zal dat altijd blijven, ook bij verlenging.
 • Eénieder die het aanbelangt kan een grafconcessie stopzetten of verlengen. Bij onenigheid beslist de familierechtbank.

Regelgeving

 • Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
 • Politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad op 23 november 2015.

Contactinformatie