Gratis laptop of tussenkomst aankoop computer

Om volwaardig te kunnen deelnemen aan het onderwijs (voor kinderen en/of volwassenen) is het belangrijk om over een laptop te beschikken. Maar niet iedereen kan zomaar een toesteltop betalen.

Daarom biedt het OCMW Brugge gratis tweedehands laptops aan

  • voor gezinnen met schoolgaande kinderen;
  • voor volwassenen die een cursus volgen in een centrum voor volwassenenonderwijs of centrum voor basiseducatie (Ligo)

Voor OCMW-cliënten (ook zonder schoolgaande kinderen) is ook een tegemoetkoming in de aankoop van een (tweedehands) computer mogelijk.

Voorwaarden

Gratis tweedehands laptop

We stellen de laptops ter beschikking van Brugse gezinnen

  • die met een beperkt budget moeten rondkomen;
  • die een toestel nodig hebben voor het dagonderwijs of volwassenonderwijs.

Er zijn niet altijd computers op voorraad. We proberen zo vlug mogelijk een oplossing te vinden.

Tegemoetkoming in de aankoop van een computer (maximum 100 euro)

Voor Bruggelingen die

  • of een leefloon of geldelijke bijstand aan tarief van het leefloon ontvangen;
  • of aanvullende geldelijke bijstand ontvangen;
  • of in budgetbeheer (met afbetaling van schulden) zijn bij het OCMW:
  • of in collectieve schuldenregeling zijn bij het OCMW.


Er is een maximum aantal tussenkomsten per gezin voorzien, nl. het aantal gedomicilieerden delen door 2, met een minimum van 1.
Voorbeeld: een gezin van 4 personen kan 2 tussenkomsten bekomen.

De tussenkomst wordt geregistreerd en kan per persoon 1 keer in de 3 jaar uitbetaald worden.

Procedure

Neem contact op met je maatschappelijk werk(st)er bij het OCMW of met vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be

Contactinformatie