Gratis tickets of tickets aan gunsttarief voor personen met een beperking voor evenementen

Personen met een beperking of hun begeleider kunnen onder bepaalde voorwaarden gratis of tegen gunsttarief naar de Heilig Bloedprocessie.

De Heilige Bloedprocessie gaat dit jaar door op 30 mei 2019.

De ticketverkoop start op 15 maart 2019.

Om iedereen de kans te geven beperken wij het aantal inschrijvingen per vereniging tot max. 15 personen (incl. begeleiders). Gelieve ons de namen van de ingeschrevenen en de begeleiders door te geven. Graag ook vermelden wanneer het om een rolstoelgebruiker gaat.

Meer info, dienst.welzijn@brugge.be .

 

Voorwaarden

> Geldig attest personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan) met een erkenning van minstens 66 % of een vermindering van de zelfredzaamheid met een minimum van 9 punten.
> Als persoon met een visuele beperking beschikken over een geldige nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer, de zogenaamde blauwe kaart (te bewijzen aan de hand van een kopie van deze kaart).
> Als zwaar zorgbehoevende recht hebben op een vergoeding in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering (te bewijzen aan de hand van de positieve beslissing van uw zorgkas).
> Verblijven in een erkende zorginstelling (te bewijzen aan de hand van een ondertekend schrijven vanwege de directie van deze zorginstelling).

Procedure

Het bewijs vermeldt onder ‘voorwaarden’ samen met je contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer):

Telefonisch reserveren op 050 47 55 11 of via dienst.welzijn@brugge.be. Daarna kunnen de tickets afgehaald worden in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.

Graag vermelden wanneer het om een rolstoelgebruiker gaat.

Na ontvangst van je attest bij de Dienst Welzijn (in geval van mailing of verzending met de post) zal een medewerker van deze dienst je contacteren in verband met de reservatie van je ticket, de coördinaten voor de storting van het bedrag voor het ticket (indien van toepassing) en eventuele bijkomende info.

Meebrengen

Het gevraagde bewijs vermeld onder ‘voorwaarden’.

Ook gratis tickets voor de Heilig Bloedprocessie via het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie.

Het stadsbestuur Brugge en het OCMW Brugge werken samen in het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Doel van de samenwerking is het vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperkt budget toegankelijk en betaalbaar te maken.
Sinds januari 2003 worden vrijkaarten aangeboden voor een brede waaier aan activiteiten. Jaarlijks biedt het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie voor de Heilig Bloedprocessie gratis zitplaatsen aan.
Meer informatie en contactgegevens vind je op deze webpagina: https://www.ocmw-brugge.be/gratis-deelname-culturele-en-sportieve-activiteiten

Bedrag

De tickets zijn gratis indien men voldoet aan de voorwaarden. 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie