Grenzeloze foodregio

 

Promoter
Stad Brugge

Co-Promoters
Provincie Oost-Vlaanderen, Meetjesland, gemeente Sluis

Budget
Totaal projectbudget: 28.050,00 euro.
Aandeel stad Brugge: 9.350,00 euro
Subsidie: 7.000 euro van Europa (75%).

Periode
15/05/2016-1/10/2017

Doelstelling Grenzeloze Foodregio
Gastronomische festivals en andere activiteiten rond lokaal geproduceerd voedsel en streekproducten dragen bij tot duurzame voedselconsumptie, verhogen de foodbeleving en zorgen dat er kennis gemaakt wordt met lokale producten, producenten en de daaraan gekoppelde topgastronomie.

Doel:
- Lokaal geproduceerd voedsel binnen de grensoverschrijdende foodregio uitwisselen op verschillende bestaande foodfestivals en –activiteiten.
- In de volledige foodregio, over de lands- en provinciegrenzen de link leggen tussen producenten, telers en kwekers enerzijds en de horeca en de detailhandel anderzijds.
- Ondernemers in de hele keten inspireren en verbinden.
- Meer streekproducten op het bord van de consument en in het schap van de handelaar krijgen.
- De foodregio en de productie van eerlijk voedsel en zijn herkomst bij het brede publiek promoten.

Meer informatie over het Scheldemond Fonds.

 

Contactinformatie