Wat is grofvuil?

Grofvuil is het brandbaar restafval dat niet in de huisvuilzak kan, dat niet hergebruikt kan worden of niet voor recyclage in aanmerking komt. Het is de verzamelnaam voor grote, brandbare stukken afval zoals een kapotte stoffen zetel, een versleten tapijt, een matras, ...

Wat niet?

PMD, papier & karton, glasafval, KGA, groenafval, bouw- en sloopafval (dus ook afbraakhout), autobanden, piepschuim en elektrische apparaten horen niet thuis bij het grofvuil. Dit wordt gescheiden opgehaald of ingezameld op het recyclagepark.

Schenk grofvuil dat nog bruikbaar is een tweede leven door het naar Kringwinkel 't Rad te brengen, zij halen het zelfs gratis bij je thuis op.

Kringwinkel 't Rad

Dirk Martensstraat 15

8200 Brugge

Tel: 050 34 94 00

Mail: klc@trad.be 

Procedure

Praktisch?

Grofvuil kan je naar het recyclagepark brengen of kan je laten inzamelen aan huis op afroep op de data vermeld in de ophaalkalender. Je doet hiervoor een telefonische aanvraag bij IVBO (050 45 63 11). Vermeld ook zeker duidelijk wat je precies zal aanbieden.

Je kan tot 6x per jaar een afroep doen voor maximum 1m³ aan brandbare, niet-recupereerbare stukken. Per ophaalbeurt betaalt u 15 euro. De afroepen bij IVBO dienen ten laatste 14 dagen voor de effectieve ophaaldatum aangevraagd te worden.

Houd de ophaalkalender in het oog voor de juiste data waarop het grofvuil wordt ingezameld; op de achterzijde van de kalender vind je ook meer info over de voorwaarden voor ophaling. Plaats grofvuil steeds tijdig en correct buiten.

IVBO website - Informatie grofvuil

Bedrag

Na het maken van de afspraak ontvangt u van IVBO een uitnodiging tot betaling met alle nodige gegevens. Zorg ervoor dat de betaling ten laatste 4 werkdagen voor ophaling op de rekening van IVBO staat.