Grond- en bodemkwaliteit: De Grote Grondvraag

logo De Grote Grondvraag - OVAM

Via de website van OVAM kan je nagaan of je grond op Brugs grondgebied, mogelijks verontreinigd is. 

Via de Grote Grondvraag worden de risicogronden in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat verontreinigde gronden worden opgespoord en gesaneerd. Met De Grote Grondvraag kom je te weten of er informatie over de bodemkwaliteit beschikbaar is.
Zo sta je later niet voor de verrassing dat je verplicht een onderzoek moet uitvoeren. Wachten met een bodemonderzoek kan een verontreinigingssituatie namelijk verergeren en leiden tot een hogere kost. 

Procedure

Surf naar de site www.degrotegrondvraag.be van OVAM en zoek je stuk grond op.

Hoe de grote grondvraag raadplegen
Vul in het eerste vakje Brugge in, dan vult u in het volgend vakje de straat en huisnummer in, druk op “Ga naar mijn grond” voor het resultaat. Heeft je grond geen adres, vul dan een nabijgelegen straat in.

De opgezochte grond heeft een bepaalde kleur. De resultaten kunnen zijn :

 • Groen
  Er zijn geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. Je moet geen verdere actie ondernemen.

 • Geel
  Er is informatie gekend over de bodemkwaliteit van de grond. Die informatie kan je opvragen op de website en bij klantenbeheer van de OVAM.

 • Oranje
  Deze grond staat gekend als risicogrond. De OVAM neemt het onderzoek op zich omdat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van onderzoeksplicht.

 • Rood
  Deze grond staat gekend als risicogrond. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er effectief een probleem is met de bodemkwaliteit. Een oriënterend bodemonderzoek moet daarover uitsluitsel geven. Aan de hand van enkele korte vraagjes kom je snel te weten welke stappen je moet ondernemen.

Wat is een risicogrond?
Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Door het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Dat betekent niet dat er ook effectief sprake is van bodemverontreiniging. Een oriënterend bodemonderzoek door een erkend bodemsaneringsdeskundige kan daar uitsluitsel over geven. Zo worden ernstig verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt. Tegen 2036 is elke risicogrond in Vlaanderen onderzocht en is daar waar nodig de sanering opgestart. De OVAM verwittigt je tijdig als je een onderzoeksplicht hebt.

Is jouw grond een risicogrond?
De risicogronden worden aangeduid op basis van informatie oa uit milieuvergunningen of andere archiefinformatie. Heb je nieuwe of andere gegevens over de uitgevoerde (bedrijfs)activiteiten op je grond. Ben je van mening dat de info over je grond niet klopt? Heb je informatie die dit aantoont?

Informatie niet correct?
Denk je dat de informatie op De Grote Grondvraag over jouw grond niet klopt, dan kan je dit doorgeven aan de stad via het online formulier.

Bezorg de gegevens waarbij je duidelijk aantoont dat jouw grond geen risicogrond is. De dienst leefmilieu van de stad zal je vraag onderzoeken. Binnen de 2 maand na het indienen van de informatie word je op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek.