Handelszaak starten: waar moet je nog aan denken?

Hieronder een aantal belangrijke items waar je eventueel mee rekening moet houden bij het starten van een handelszaak.


Voedselveiligheid

Alle ondernemers die in België actief zijn in de voedselketen, moeten gekend zijn bij het FAVV, en dus geregistreerd

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten heb je een registratie of een erkenning nodig. Een erkenning betreft een activiteit met een hoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek en een voorafgaand bezoek zijn noodzakelijk voordat de erkenning wordt verleend.

Een toelating heeft betrekking op een activiteit met een middelhoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek, en zo nodig een voorafgaand bezoek, is vereist voordat de toelating wordt verleend.

Een registratie betreft een activiteit met een laag risico voor de voedselveiligheid. Een kennisgeving is vereist voordat de registratie wordt verleend.

Voor meer info, de registratie, de toelating en/of erkenning,  ga naar:

FAVV - Erkenningen, toelatingen en registratie


Terug naar inhoudstabel

Verplicht aanbod elektronisch betaalmiddel

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, in staat zijn hun particuliere klanten ten minste één elektronisch betaalmiddel aan te bieden.

Op deze website vind je alle info:

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/prijsbeleid/betalingen/verplichting-om-een

Hier kan je alle aanbieders vergelijken:

https://www.febelfin.be/nl/dossiers/met-de-kaart-betalen-je-zaak-dat-kan-op-3-manieren-en-4-stappen

Terug naar inhoudstabel

Verkoop alcoholische dranken

Als je alcoholische dranken verkoopt, dan moet je een vergunning aanvragen:

Handelaarsvergunning voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt je op volgende links:

Verklarende nota handelaarsvergunning alcohol

Aanvraagformulier voor Douane en Accijnzen


Terug naar inhoudstabel


Camera en/of security in je zaak

Cameraregistratie

Tot 25 mei 2019 moest je bewakingscamera’s registreren.

Door de nieuwe regels voor gegevensbescherming (GDPR of General Data Protection Regulation) vervalt de registratieplicht, maar het blijft wel nuttig dat politiediensten weten waar er bewakingscamera’s zijn. 

Er is dus een nieuw aangiftesysteem.

Register van de beeldverwerkingsactiviteiten

De wet voorziet dat wie bewakingsbeelden verwerkt hiervan een register moet bijhouden.

Pictogram

De camerawet legt de verplichting op om een pictogram aan te brengen dat aangeeft dat er camerabewaking is. Zo weten alle betrokkenen dat ze gefilmd worden.

Uitgebreide info vind je hier

Security / veiligheids- of bewakingsagent

Misschien denk je eraan om een portier in te schakelen aan jouw zaak? Afhankelijk van de bewakingsactiviteiten moet je aan bepaalde regels voldoen.

Via deze link vind je alle informatie terug over de voorwaarden en de procedure voor een vergunning en identificatiekaart, wat mag en wat niet mag, enz.


Terug naar inhoudstabel


Muziek in je zaak

UNISONO

Wat is UNISONO? Dit is een combinatie van het vroegere SABAM (auteursrechten) en HONEBEL (billijke vergoeding). Wie muziek wil afspelen in zijn onderneming moet aan een aantal verplichtingen voldoen.

Op deze website vind je alle informatie


Terug naar inhoudstabel


Personeel aanwerven

Personeel brengt heel wat verantwoordelijkheden, administratie én
kosten met zich mee, maar een groeiende onderneming heeft natuurlijk al gauw heel wat
medewerkers nodig. 

Meer info vind je via deze link.

Kansspelen bij dagbladhandel met vergunning F2

Heb je een dagbladhandel met een vergunning F2, dan mag je kansspelen als nevenactiviteit aanbieden.

Stap 1: vraag een vergunning F2 aan bij de kansspelcommissie.  https://www.gamingcommission.be/nl/

Stap 2: vraag het advies van de burgemeester aan, via dit webformulier.

Let op: de stad Brugge adviseert standaard negatief voor de uitbating van kansspelen als nevenactiviteit. Een mogelijks positief advies volgt uiterlijk 2 maanden na een volledig ingevuld en gedocumenteerd aanvraagformulier en indien je gegevens in het KBO correct zijn.

Wedkantoren

Wedkantoren klasse IV hebben een vergunning F2 nodig die moet worden aangevraagd bij de kansspelcommissie.

De Burgemeester geeft advies over de aanvraag.
Sinds mei 2021 moet de aanvrager ook een convenant afsluiten met de stad voorafgaandelijk aan zijn vergunningsaanvraag bij de kansspelcommissie

Om het advies van de burgemeester te ontvangen en het convenant aan te vragen, moet je dit webformulier invullen.
Aanvragen via mail of post worden als niet ontvankelijk beschouwd.

Het advies van de Burgemeester word je ook bezorgd, onder voorbehoud van het afsluiten van een convenant en na een volledig ingevuld en gedocumenteerd aanvraagformulier, na nazicht van de ingediende gegevens én na een plaatsbezoek door de politie.  Het advies van de burgemeester wordt elektronisch opgestuurd naar het mailadres dat op uw aanvraag vermeld staat en naar de kansspelcommissie


Terug naar starten met een handelszaak