Handelszaak starten: deze vergunningen heb je nodig van Stad Brugge

Heb je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen? 
Vul dan dit infoformulier in


Vergunningen nodig voor je pand

Heb je al gecontroleerd of handelsactiviteiten toegelaten zijn in je pand?
Ben je van plan om te verbouwen? 
Wat met publiciteit? Ga na wat voor jouw handelszaak van toepassing is:

 • functiewijziging: verplicht als je pand geen handelsfunctie heeft
 • verbouwingen: verplicht bij bepaalde bouwwerken 
 • publiciteit: voor opschriften en reclame heb je altijd een vergunning nodig
 • milieu: verplicht bij bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving
 • Kleinhandelsvergunning: verplicht bij netto handelsoppervlakte van meer dan 400m²

De  omgevingsvergunning bundelt alle bovenstaande vergunningen.  Je hoeft dus maar één aanvraag in te dienen.
Je kunt de omgevingsvergunning: 

Opgelet: houd rekening met een behandelingstermijn van ongeveer 3 maanden!
Het college van burgemeester en schepenen beslist over  je aanvraag.     

Heb je nog vragen of wil je meer verduidelijking?  Vul het informatieformulier in.  De dienst Werk & Ondernemen helpt je verder en brengt je in contact met de experten van de stad.


BEKNOPTE UITLEG OVER DE VERGUNNINGEN

Controleer de functie van het pand

Elk pand heeft een functie of bestemming: wonen, handel, horeca, dienstverlening, kantoor, vrij beroep, (verblijfs)recreatie, garage, parking, werkplaats, bedrijf, opslag …
De laatst vergunde toestand bepaalt de hoofdbestemming en de eventuele nevenbestemming van het pand.
Informeer dus altijd of het pand van je keuze een handelsbestemming heeft!  Zo niet, is een bestemmingswijzing naar handel misschien mogelijk.  Deze vraag je aan via een omgevingsvergunning.

Zijn er verbouwingswerken nodig?

Voor constructieve werken, werken met een stabiliteitsimpact, gevelaanpassingen enz. heb je een vergunning nodig.  
Elke aanvraag wordt getoetst aan gemeentelijke verordeningen, stedenbouwkundige voorschriften en de impact op de omgeving. Ook de erfgoedwaarde van gebouwen speelt een rol.
Dien je aanvraag in via het omgevingsloket of maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling

Wil je publiciteit aan de gevel?

Stad Brugge heeft een verordening over reclames en opschriften. Zo wil ze unieke stadsgezichten, gebouwen, open ruimtes … bewaren.
Voor elke vorm van publiciteit is daarom een vergunning nodig. Vraag deze aan via de omgevingsvergunning.  

De reglementering over reclame en opschriften vind je hier.

Is een milieuvergunning verplicht?

Voor bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving is een vergunning verplicht.
Onder inrichtingen verstaan we koelinstallaties, kook-en verwarmingstoestellen, airco …
Afhankelijk van de inrichting doe je een melding of vraag je een vergunning aan via het omgevingsloket.
Als je verder info wenst, vul dan het infoformulier in.

Verplichte vergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Als de netto verkoopoppervlakte (NVO) van je zaak groter is dan 400m² heb je een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig:

 • bij de opening van een nieuwe of nog niet vergunde handelszaak:

er is geen vergunning nodig voor een tijdelijke handelsactiviteit van minder dan 90/180 dagen per jaar.

 • bij een wijziging van bestaande handelsactiviteiten:
  • samenvoeging van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen tot meer dan 400m² NVO;
  • uitbreiding van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300 m² NVO of meer dan 20% van de al vergunde NVO;
  • een belangrijke wijziging in oppervlakte van de vier kleinhandelscategorieën (waarbij de oppervlakte minstens 10 procent of 300 m² meer is dan het vergunde aantal vierkante meters):
   1. verkoop van voeding
   2. verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
   3. verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
   4. verkoop van andere producten

Een kleinhandelsvergunning is plaatsgebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Als nieuwe eigenaar of uitbater kun je de bestaande vergunning overnemen indien er geen belangrijke wijziging is van de handelsactiviteit of categorieën.

Dien je aanvraag in via het omgevingsloket.

Terug naar inhoudstabel

Openingsuren/rustdag en toegelaten afwijkingen

Brugge is erkend als toeristisch centrum. Dit betekent dat je als Brugse handelaar vrijgesteld bent van de wettelijk verplichte rustdag en sluitingsuren.

Openingsuren

 • dagwinkel: van ten vroegste 5 u. tot uiterlijk 22 u. (ook voor private bureaus voor telecommunicatie);
 • nachtwinkel: van ten vroegste 18 u. tot uiterlijk 6 u. (enkel met uitbatings- en vestigingsvergunning).

Rustdag

Er is geen wettelijk verplichte rustdag voor winkels in Brugge en deelgemeenten. 

Houd uiteraard wel rekening met het arbeidsreglement voor personeel!

Je kunt een tijdelijke afwijking aanvragen via dit webformulier.
Je kunt voor maximaal 15 dagen per jaar een afwijking krijgen.

Lees hier het reglement op de sluitingsuren voor kleinhandelszaken.

Terug naar inhoudstabel


Solden en sperperiode

De volledige reglementering rond de solden en de speriode vind je hier.

Terug naar inhoudstabel

Iets uitstallen op openbaar domein

Hiervoor heb je een vergunning nodig.

Je mag enkel de volgende zaken uitstallen:

 • groenten en fruit bij voedingszaken
 • bloemen en planten bij bloemenwinkels
 • postkaartmolens bij kranten- en souvenirwinkels
 • sierboompjes aan de toegangsdeur van winkels

De Stad toetst elke vraag afzonderlijk af aan de volgende criteria:

 • beschikbare openbare ruimte
 • hinder voor de weggebruiker
 • respect voor de erkenning van Brugge als werelderfgoedstad
 • adviezen van betrokken diensten

Vraag je vergunning aan ten minste één maand voor de gewenste ingebruikname. Ook als je een zaak overneemt, moet je een aanvraag indienen. 

Voor de uitgebreide informatie in verband met terras en uitstalling, klik hier. 

Je doet je aanvraag via dit webformulier of per brief naar Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, t.a.v Dienst Vrije tijd, 8000 Brugge

Verwittig zo snel mogelijk de dienst Vrije tijd (vrijetijd.vergunningen@brugge.be) als je je zaak stopzet. Deze dienst verwittigt dan ook de dienst Fiscaliteit.

Nodige documenten

Foto's van de beoogde locatie en eventueel een inplantingsplannetje.

Terug naar inhoudstabel


Vergunningen voor het openen van een nacht- of telecomwinkel

Nachtwinkels zijn ingeschreven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) en zijn belastingplichtig. Nachtwinkel mogen alleen algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen verkopen en mogen geen andere handelsactiviteit uitoefenen. De maximum netto verkoopoppervlakte mag niet meer zijn dan 150 m² en de vermelding 'nachtwinkel' moet op een duidelijke en permanente manier aangebracht zijn.

Nachtwinkels mogen open zijn van 18 u. tot 6 u.

Een privaat bureau voor telecommunicatie is iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid die telecommunicatiediensten verleent.

Wil je een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie openen?

Vraag dan eerst online een vestigingsvergunning. Pas als deze hebt, kun je ook je uitbatingsvergunning aanvragen.

Nodige documenten

Als uitbater van de nachtwinkel of van het privaat bureau voor telecommunicatie moet je een uittreksel uit het strafregister (algemeen model 595) aanvragen.

Je moet deze uitbatingsvergunning altijd kunnen tonen.

Gemeentelijke reglementen

Reglement nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Belastingsreglement nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie


Terug naar inhoudstabel


Flyeren of samplen om je zaak in de kijker te plaatsen

Wil je voor jouw activiteit, evenement, product … publiciteitsmiddelen op de openbare weg uitdelen?
Dan moet je dit melden, via dit webformulier.

Je moet een melding doen voor het uitdelen van o.a.:
•    flyers
•    pamfletten
•    geschriften
•    strooibriefjes
•    reclamefolders
•    voorwerpen
•    gadgets


Belasting

 • Flyeren met commercieel doel: De belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing.
 • Flyeren met niet-commercieel doel: gratis


Regelgeving

Politieverordening over het uitdelen van publiciteitsmiddelen, pamfletten, geschriften, strooibriefjes, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke op de openbare weg of het openbaar domein.

Terug naar inhoudstabel

Gevelplant aanvragen

Wil je de gevel van je zaak verfraaien, dan kun je bij de Stad een gevelplant aanvragen.
Alle info en een online aanvraagformulier hiervoor vind je hier.

Terug naar inhoudstabel

Parkeren voor handelaars en werknemers in Brugge

Hier vind je alle info over het parkeren voor handelaars en hun werknemers in Brugge.

Parkeerverbod aanvragen

Als er werken moeten uitgevoerd worden bij/in het handels- of horecapand, kun je hiervoor een parkeerverbod aanvragen. Op die manier is er ruimte voor werfvoertuigen, stellingen,...
Hier lees je hoe je dit aanvraagt.


Terug naar Starten met een handelszaak

Contactinformatie