Handshake

 

 

Projectleiders
Kopenhagen (DK) en Amsterdam (NL)

Projectpartners
Brugge, Bordeaux Metropole (FR), Cadiz (ES), Dublin (IE), Helsinki (FI), Krakau (PL), Greater Manchester (UK), Riga (LV), Rome (IT) en Turijn (IT) München (DE).

Budget
Totaal projectbudget: 4.859.094,00 euro.
Aandeel Stad Brugge: 213.313,00 euro
Subsidie: 100% gesubsidieerd door de Europese Unie.

Periode
1/05/2018-31/10/2021

Brugge Fietsstad
De Handshake projectpartners hebben dezelfde ambitie: fietsstad worden. Ze zijn steden met een verschillende geografische context, sociaaleconomische uitdagingen,...

Doel Handshake
- Overbrengen van kennis en expertise rond fietsbeleid en fietsinfrastructuur (via begeleiding en mentorschap, kennisoverdracht, study tours, …);
- Rekening houden met ruimtelijke planning;
- Bikeonomics: impact van dergelijke investeringen voor fietsbeleid evalueren.
De stad Brugge leert als 'follower city' van de ‘leading cities’ door inzetten op acties die de 'leading cities' reeds uitgevoerd hebben of nog plannen.
Er wordt begeleiding, feedback en kennisuitwisseling aangeboden waardoor de 'follower cities' de doelstelling van 'fietsstad' kunnen halen.

Meer informatie over Handshake.
Meer informatie over Horizon2020.

Updates

  • Persbericht 4/05/2020:

PB – Studiebureau becijfert dat investeringen in fietsinfrastructuur anderhalf keer renderen

In het kader van het Europese project Handshake onderzocht het Nederlandse consultancybureau Decisio de maatschappelijke kosten-baten van fietsinfrastructuur. Daaruit blijkt dat investeren in fietsinfrastructuur vaak een zeer verstandige besteding van overheidsmiddelen is.

Het Europees project Handshake brengt veertien Europese steden samen om kennis en expertise te delen over fietsbeleid en fietsinfrastructuur. Naast onder meer fietssteden als Kopenhagen, Amsterdam, München en Bordeaux, doet ook Brugge mee aan dit project.

De innovatieve fietsoplossingen worden op sociaaleconomische wijze geëvalueerd aan de hand van het concept ‘Bikenomics’. Hierbij worden de maatschappelijke baten (zoals betere gezondheid en minder uitstoot) en kosten in beeld gebracht en gewaardeerd.

Het Brugse luik

Als casestudy voor de Brugse maatschappelijke kosten-batenanalyse koos Decisio voor de vernieuwde fietsverbinding tussen Sint-Michiels en het centrum van Brugge. Het project kostte 24,5 miljoen euro en bestond uit diverse ingrepen zoals onder meer het wegwerken van het zwarte punt op de kruising Koning Albert I-laan x Spoorwegstraat (via de balkonrotonde), de realisatie van de Passantenfietsersbrug en de aanleg van een spoorwegonderdoorgang voor fietsers en voetgangers.

Om de maatschappelijke baten te berekenen, werd onder meer gekeken naar verschillende data: ongevallendata van de politie, metingen van de luchtkwaliteit door het Brugse stadslabo en het effect op de doorstroming en de reistijden via De Lijn.

Uit de analyse van deze data door Decisio blijkt dat de investering van 24,5 miljoen euro (en de verwachte beheer- en onderhoudskosten van 5,5 miljoen euro) een maatschappelijke opbrengst van 45 miljoen euro realiseerde. De baten zijn dus 1,5 keer zo groot als de kosten. Met andere woorden: 1 euro investeren in dit project levert een maatschappelijk rendement op van 1,5 euro.

“De Brugse casestudy staat niet op zich”, stelt Lilian Tilburgs van Decisio. “Bijna elke onderzochte casus in dit Europese project laat zien dat investeringen in fietsinfrastructuur budgettair blijk geeft van gezond verstand.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Dit onderzoek illustreert dat kiezen voor Brugge fietsstad een verstandige beslissing was ook vanuit het perspectief van onze stadskas. Het bevestigt onze keuze om te werken aan een stad op mensenmaat waar verkeer ten dienste van de stad en haar bewoners staat, en niet vice versa. Het Europees project Handshake biedt ons nog extra argumenten.”

Wout Baert, programmamanager van Fietsberaad Vlaanderen vult aan: “Fietsbeleid brengt gegarandeerd op. Steeds meer steden en gemeenten zijn daarvan overtuigd. Berekeningen tonen aan dat elke fietskilometer de maatschappij 0,40 euro opbrengt. Daarom dat we de Vlaamse gemeenten ook opriepen om hun budgetten voor fietsbeleid te verdubbelen. Beleid dat mensen de fiets doet verkiezen boven de auto, voor welke verplaatsing dan ook, is maatschappelijke winst. Daar genieten we met zijn allen van, letterlijk en figuurlijk.”

Stad Brugge op de cover

Lees het volledige artikel op de website van sterkfietsbeleid.

 

Contactinformatie

Contactpersonen